Baylab

Programm „Making Science Make Sense“

Bayeri algatuse “ Making Science Make Sense“ eesmärk on suurendada koolilaste huvi teaduse vastu

Vähene huvi teaduse vastu mõjutab noorte valikuid hariduses ning ülikoolide loodusteaduste erialadele kandideerib üha vähem noori. Kui see tendents jätkub, võib see lõpuks tehnoloogia arengut aeglustada.

Baylabi programmi eesmärgiks on tõsta laste ja noorte huvi loodus- ja tehnikateaduste vastu. 4 Baylabi laborit (asuvad Saksamaal Leverkusenis, Monheimis ja Wuppertalis) annavad õpilastele parema arusaamise teadus- ning uurimistöö alustest . 

Lisainfo: BayLabs 

 

Viimati uuendatud: 27.08.2015  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Jaga seda lehte

Blogig ja mikroblogid

Uudised

Bookmark Services

Sulge ×