Bayer: teadus parema elu nimel

Hoolime inimeste, loomade ja taimede tervisest

Loe edasi
Hoolime inimeste, loomade ja taimede tervisest

Lisateave

Uudised

Aktsiahind/indeks

Nordicu uudised

27.02.2020

Bayeri strateegiliselt ja operatiivselt edukas aast

 • Kontserni valuutakursside ja tooteportfelliga korrigeeritud käive kasvas 3,5% 43,545 miljardi euroni
 • EBITDA enne erakorralisi tulusid ja kulusid tõusis 28,3% 11,503 miljardi euroni
 • Põhitegevuse kasum aktsia kohta suurenes 14,3%, 6,40 euroni
 • Netotulu suurenes 141,4% 4,091 miljardi euroni, millest 1,737 miljardit eurot tuleneb Currenta osaluse müügist
 • Vaba rahavoog ületas ootusi, ulatudes 4,214 miljardi euroni
 • Kavandatav dividend on 2,80 eurot aktsia kohta
 • Crop Science üksusel head tulemused vaatamata keerulisele tegutsemiskeskkonnale, tulud kasvasid märkimisväärselt tänu omandatud ettevõttele
 • Retseptiravimite üksuse tulemused olid julgustavad
 • Käsimüügiravimite müük suurenes, tulud vaatamata võõrandamistele eelmise aasta tasemel
 • Jätkuvaid tooteportfelli-, struktuuri- ja tõhususmeetmeid rakendatakse edukalt
 • Glüfosaadi positiivne ohutusprofiil sai kinnituse - edasikaebamise ja vahendamise menetlus edeneb
 • Väljavaated aastaks 2020: käibe, tulude ja vaba rahavoo suurenemine
 • Püstitatud on ambitsioonikad jätkusuutlikkuse eesmärgid
Loe edasi
13.02.2020

Bayeri eesrindlik arendus- ja investeerimistegevus veab põllumajanduse valdkonna innovatsiooni ja kestlikkust

 • Bayer esitles varases arendusjärgus olevat uut herbitsiidimolekuli, mis on 30 aasta jooksul esimene uus võimalus tärkamisjärgse umbrohutõrje tegemiseks
 • Bayer tutvustas geenide muundamise abil saavutatavat läbimurret lühikasvulise maisi aretamises; kaks eelnevat kontseptsiooni jõuavad edasi 3. etappi
 • Kolm põlvkonda sojaubades aretatavaid herbitsiiditaluvuse tunnuseid jõuavad järgmisesse faasi; tegemist on valdkonna kõige jõulisema biotehnoloogilise arendusega soja umbrohutõrjes
 • Suurim põllumajandustööstuse teadus- ja arendustegevuse investeeringute maht - üle 2,3 miljardi euro aastas
Loe edasi
Uudised

Kontserni uudised

18.03.2020

Bayer donates one million euros for hospitals in Lombardy

Loe edasi

Tegevusvaldkonnad

Bayer on ülemaailmne ettevõte, mille peamised tegevusvaldkonnad on tervishoid ja põllumajandus.

Viimati uuendatud: 02.11.2018