Juhatus

Bayer AG juhatus 


Juhatuse esimees


Johannes Dietsch

Finantsjuht


Personal, tehnoloogia

ja keskkond

 

Kemal Malik

Innovatsioon

 

 


 

 
 
 


 

Dieter Weinand

Pharmaceuticals

 

Erica Mann
Consumer Health


Liam Condon
Crop Science
 


 

Bayer AG juhatus kui Bayeri kontserni juhtorgan teenib kogu ettevõtte huve ja on pühendunud ettevõtte väärtuse järjepidevale kasvatamisele. Juhatuse esimees Werner Baumann koordineerib ettevõtte poliitikat.

 

Juhatuse kõige tähtsamateks ülesanneteks on korporatiivse strateegia määratlemine, eelarve koostamine ja vahendite eraldamine. Juhatus avaldab Bayeri kontserni kvartaalseid aruandeid, iga-aastaseid finantsaruandeid ja määrab ametisse võtmetöötajaid. Juhatus tagab ka selle, et ettevõtte nõukogule esitatakse regulaarselt ja õigeaegselt kogu info, mis puudutab Bayer AG plaane, äritegevust ja riskijuhtimist.

 

Juhatuse liikmed määratakse ametisse maksimaalselt viieks aastaks. Ametiaja lõppemisel võib neid ametisse tagasi valida.

Uudised

Viimati uuendatud: 02.05.2016  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Jaga seda lehte

Blogig ja mikroblogid

Uudised

Bookmark Services

Sulge ×