Korporatiivsed käitumispõhimõtted

Käituma äritegevuses kehtivate seaduste ja firma reeglite järgi

Järgime Bayeris kõigi oma äritegevuste elluviimisel aususe põhimõtet. Ausus on alustalaks meie väärtustele ja kultuurile. Me kõik peame täitma kehtivaid seaduseid ja määruseid ning järgima rangeid eetilise käitumise norme.

MEIE ÄRIKÄITUMISE PÕHIMÕTTED

 1. Konkureerime ausalt kõikidel turgudel               
                                                        
 2. Tegutseme äritehinguid tehes ausameelselt         
                                         
 3. Tasakaalustame majanduskasvu ökoloogilise ja sotsiaalse vastutusega

 4. Järgime meie globaalset äri reguleerivaid kaubanduskontrolli reegleid  
       
 5. Kaitseme võrdseid võimalusi väärtpaberitega kauplemisel       
                    
 6. Meil on täpne raamatupidamine ja dokumentatsioon            
             
 7. Kohtleme üksteist õiglaselt ja austusega                                          
              
 8. Kaitseme ja austame intellektuaalomandi õigusi                         
                   
 9. Tegutseme Bayeri parimates huvides

 10. Kaitseme ja turvame isikuandmeid        

Loe edasi >


L.EE.COM.05.2018.0815

Sotsiaalne vastutus

Töötame parema elu nimel

Bayeri jätkusuutlikku strateegia ja korporatiivse poliitika osaks on sotsiaalne vastutus.  Me osaleme üle maailma rohkem kui 300 vastavasisulises projektis.

Loe edasi

Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlik areng

Bayer usub, et jätkusuutliku arengu aluseks on tasakaalu leidmine majanduslike, ökoloogiliste ja sotsiaalsete kaalutluste vahel.

Loe edasi
Viimati uuendatud: 11.05.2018  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Jaga seda lehte

Blogig ja mikroblogid

Uudised

Bookmark Services

Sulge ×