Suurendades läbipaistvust

Toetused ja tasud tervishoiutöötajatele

Bayer toetab suuremat läbipaistvust oma suhetes tervishoiutöötajatega ning usub, et see suurendab avalikkuse usaldust innovatiivse ravimitööstuse suhtes.

 

Koostöö tervishoiutöötajatega

Ravimitööstuse ja tervishoiutöötajate vaheline koostöö on andnud meile suurel hulgal innovaatilisi ravimeid ning muutnud seeläbi paljude haiguste kulgu ning inimeste tervist. Me oleme veendunud, et tihe koostöö ning järjepidev tervishoiutöötajate täiendõpe on väga oluline patsientide paremate ravitulemuste saavutamiseks ja see on meie ühine eesmärk.

Bayeri koostöö tervishoiutöötajatega > 

Ravimitootja – tervishoiutöötaja: väga reglementeeritud koostöö

Koostöös tervishoiutöötajatega järgime me kõiki ravimitööstuse ja tervishoiutöötajate vahelist suhtlust reguleerivaid seadusi, regulatsioone ning meditsiinisektoris kehtivaid koodekseid. Lisaks neile reeglitele on hiljuti lisandunud mitmed läbipaistvust suurendavad regulatsioonid nagu USAs nn. Sunshine Act ja Euroopas EFPIA avalikustamiskoodeks. Samuti kehtivad mitmetes riikides kohalikud aruandluskohustused. Me austame igati tervishoiutöötajate sõltumatust ning otsustusõigust.  

Mis on EFPIA avalikustamiskoodeks  >

EFPIA avalikustamiskoodeksi ellurakendamine

Ühenduse Euroopa Ravimitootjate Föderatsioon ja Liidud (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations - “EFPIA”) liikmena ja vastavuses meie firma väärtustega, toetame täielikult EFPIA avalikustamiskoodeksi ellurakendamist. Vastavalt koodeksile avalikustab Bayer tervishoiutöötajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele makstavad tasud Bayeri globaalsel ja kohalikul veebilehel.

Mis on EFPIA avalikustamiskoodeks  >


 

Andmete avalikustamise raporti põhimõtted

Uuri järele kuidas me kogume ja avalikustame tervishoiutöötajatele makstavad toetused ja tasud ning kus on juurdepääs andmete avalikustamise raportile.

Juurdepääs andmete avalikustamisele >


L.EE.COM.05.2018.0815
Viimati uuendatud: 11.05.2018  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Jaga seda lehte

Blogig ja mikroblogid

Uudised

Bookmark Services

Sulge ×