Toetused ja tasud tervishoiutöötajatele

Andmete avalikustamine

Vastavalt EFPIA avalikustamiskoodeksile avalikustab Bayer tervishoiutöötajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele makstavad toetused ja tasud, mis on seotud retseptiravimite arendus – ja müügitegevusega.

Avaldatud andmed kuuluvad nelja peamisse kategooriasse:

Kategooriad
Tasud
Tervishoiutöötajad
Tervishoiuorganisatsioonid
Annetused ja stipendiumid
- Rahalised ja mitte-rahalised tasud
Sündmuste tasud 1. Registreerimistasud
2. Reisi- ja majutuskulud

1. Sponsorlepingud
2. Registreerimistasud (sobivusel)
3. Reisi- ja majutuskulud
Teenuse ja konsultatsiooni tasud
1. Tasud
2. Lepingus kokku lepitud seotud kulud, sh reisi ja majutuskulud
Uuringud ja arendustegevused
Tasud, reisi- ja majutuskulud ja teised lepingus kokku lepitud seotud kulud

 


 


Juurdepääs andmetele >


L.EE.COM.05.2018.0815
Viimati uuendatud: 11.05.2018  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Jaga seda lehte

Blogig ja mikroblogid

Uudised

Bookmark Services

Sulge ×