07.12.2017
Juurdepääs taimekaitset käsitlevatele ohutusuuringute kokkuvõtetele

Bayer käivitas uue, läbipaistvusel põhineva veebilehe

Transparency Zoom image
Bayer asub juhtpositsioonile läbipaistvuse edendamisel

Bayer käivitas täna oma uue, läbipaistvust edendava veebilehe (https://cropscience-transparency.bayer.com/), mille eesmärk on teha kättesaadavaks taimekaitsevahendite mõju hindamiseks vajalikud teaduslikud andmed. Seda tehes asub Bayer juhtpositsioonile läbipaistvuse edendamisel, kaitstes samas ettevõtte toodete koostist ja tootmisprotsessi käsitlevate andmete konfidentsiaalsust.

Veebilehel saab tutvuda suurel hulgal toimeaineid puudutavate ohutusuuringute aruannete kokkuvõtetega. Lisaks sellele teeb Bayer mitteärilistel eesmärkidel kasutamiseks kättesaadavaks ka asjakohased ohutusuuringute aruanded, alustades imidaklopriidi käsitlevatest aruannetest. Aruannetele on lisatud ka taustmaterjal näiteks videote ja graafikute kujul, et aidata asetada teaduslikud andmed vajalikku igapäevasesse konteksti. Sel viisil soovib Bayer toetada avatud ja läbipaistva dialoogi loomist.

„Toidu- ja tehnoloogiate ohutust käsitlevate kättesaadavate andmete vastuolulisust arvestades on inimestel keeruline eristada fakte väljamõeldistest. Seega on see Bayeri algatus oluline edusamm läbipaistvuse suurendamise suunas, ütles dr Adrian Percy, Bayeri Crop Science divisjoni teadus- ja arendustegevuse osakonna üleilmne juht. „Eelnevalt vaid ametiasutustele saadaolevate ohutusandmete jagamisega loodame siduda üldsuse meie teadusringkonnaga viisil, mis äratab usaldust ja mille abil saame näidata oma soovi suurendada läbipaistvust.

„Oleme oma uue veebilehe avamisest põnevil, kuna selle käivitamise eesmärk oli toetada ka kogu maailma ametiasutusi, pakkudes neile alternatiivset viisi meie range registreerimiskorra alla kuuluvatele dokumentidele juurde pääsemiseks. Seni said nad seda teha vaid teabevabaduse taotluste esitamise kaudu, ütles Percy. „Soovime, et ettevõtlusega mitte seotud huvirühmadel ‒ valdkonnas tegutsevatest kodanikest kuni teadusringkonnani ‒ oleks juurdepääs ohutusalasele teabele kiirel ja lihtsasti mõistetaval viisil. Nii saavad inimesed oma arvamustes toetuda teaduslikele andmetele.

Bayeri uut, läbipaistvust edendavat veebilehte hakatakse korrapäraselt ajakohastama. Järgmises etapis, mis on kavandatud 2018. aasta alguseks, on ettevõtlusega mitte seotud isikutel võimalik taotleda juurdepääsu täielikele ja põhjalikele ohutusuuringute aruannetele. Lisaks plaanib Bayer teha uue veebilehe kättesaadavaks ka teistes keeltes, näiteks saksa keeles.

Bayer: teadus parema elu nimel

Bayer on rahvusvaheline bioteaduste ettevõte, mille peamised tegevusalad on tervishoid ja põllumajandus. Selle tooted ja teenused on loodud inimesi aitama ning nende elukvaliteeti parandama. Samas soovib grupp luua väärtust uuenduste, kasvu ja kõrge tulupotentsiaali abil. Bayer on pühendunud jätkusuutliku arengu põhimõtetele ning tegutseb ühiskonnas sotsiaalselt ja eetiliselt vastutustundliku ettevõttena. Eelarveaastal 2016 pakkus grupp tööd umbes 99 600 inimesele ja teenis 34,9 miljardit eurot müügitulu. Kapitalikulud olid kokku 2,2 miljardit eurot, teadus- ja arenduskulutused 4,4 miljardit eurot. Rohkem infot aadressil www.bayer.com.

Viimati uuendatud: 13.12.2017  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Jaga seda lehte

Blogig ja mikroblogid

Uudised

Bookmark Services

Sulge ×