Tervishoid

Retseptiravimite (Pharmaceuticals) divisjon

Bayer retseptiravimite divisjon on keskendunud järgmistele valdkondadele: onkoloogia, kardioloogia, hematoloogia, günekoloogia, neuroloogia, nakkushaigused, androloogia, oftalmoloogia ja diagnostiline kuvamine. Soovime neis valdkondades anda otsustava panuse meditsiini arengusse.

Töötame selle nimel, et meie uuenduslikud tooted aitaksid patsientidel saavutada paremaid ravitulemusi ning täita ka arstide ja tervisekindlustajate järjest kasvavaid ootusi uutele ravimitele.

Laiaulatuslikud teadusuuringud


Bayeri ravimiarenduses töötavad teadlased on keskendunud kardioloogia, onkoloogia, hematoloogia, oftalmoloogia ja günekoloogia valdkondadele. Nad tegelevad keemiliste ühendite või bioloogiliste ainete otsimisega, mis võiksid olla uuteks toimeaineteks. Toodete arendamist jätkatakse ka pärast nende heakskiitmist, et töötada välja uusi manustamisvorme või laiendada kasutusnäidustusi. See kõik on selleks, et patsiendid saaks võimalikult palju kasu ühest toimeainest. Meie poolt hiljaaegu välja tulnud toimeained, nagu rivaroksabaan, aflibertsept, regorafeniib, raadium-223 dikloriid ja riotsiguaat, peaksid suurendama müügi kasvu keskpikas perspektiivis.

 

Radioloogias keskendume IT-rakenduste, kontrastainete ja injektsioonisüsteemide arendamisele madala kiirgusega kompuutertomograafia (KT) ja kõrgkvaliteetse magnetresonantstomograafia (MRI) tarbeks. See võimaldab meil pakkuda radioloogias terviklahendusi.

 

Meie peamised teadusuuringute keskused asuvad Saksamaal Berliinis, Wuppertalis ja Kölnis; Ameerika Ühendriikides San Franciscos ja Berkeleys; Soomes Turus; ja Norras Oslos.


 

 

Uuenduslikkus ja edu koos silmapaistvate koostööpartneritega


Meie teadustöö võimekust täiendavad koostöövõrgustik ning strateegilised liidud partneritega kõrgkoolidest ja tööstusest. Oleme veendunud, et tugev partnerlus soodustab uuenduslikkust ning hõlbustab uute lähenemiste ühist arendamist, millest patsiendid kasu saavad. Viimastel aastatel oleme välja töötanud erinevaid eduka koostöö mudeleid, sealhulgas teadus- ja arendustegevuse koostöö, litsentsilepingud, ühisturunduse kord, piirkondlik koostöö ja omandamine.

 

Samuti hoiame töös oma enda teadus- ja innovatsioonikeskuseid. Teadusalast koostööd Ameerika ja Aasiaga koordineeritakse läbi meie teaduskeskuste San Franciscos ja Cambridge'is Ameerika Ühendriikides; Pekingis Hiinas; Singapuris; ja Osakas Jaapanis. Meie CoLaborator™ kontseptsioon pakub bioteadustega tegelemise käivitamiseks sobilikke laboratooriume ja kontoreid Berliinis Saksamaal ja San Franciscos, Ameerika Ühendriikides Bayeri uurimisasutuste vahetus läheduses. Lisaks on Bayer algatanud erinevaid avatud innovatsiooniprogramme, nagu näiteks Grants4Targets™, Grants4Indications™, PartnerYourAntibodies™ ja Grants4Apps™.

 

Ühiskondlik panus


Bayer toetab juhtivaid organisatsioone, kes võitlevad tähelepanuta jäetud troopiliste haiguste vastu, pakkudes tasuta toimeaineid. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kasutab meie ravimeid Ladina-Ameerikas laialtlevinud Chagasi tõve ja ka Aafrika unitõve ravimiseks. Koostöös algatusega, mis tegeleb tähelepanuta jäetud haiguste vastaste ravimitega (DNDi), uurime toimeaine emodepsiidi (mida uuris esialgselt Jaapani ettevõte Astellas) kasutusvõimalusi jõepimeduse all kannatavate inimeste ravis. Samuti töötab Bayer hetkel välja toimeainele nifurtimox uut manustamisvormi, et testida individuaalseid annuseid. See peaks lihtsustama Chagasi tõve poolt eriliselt ohustatud laste ravi.

 

Hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite turuliidrina oleme toetanud juba ligi 50 aastat valitsusasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide (VVOd) pere planeerimise programme üle kogu maailma, sealhulgas fondi Bill & Melinda Gates Foundation. Koos uute koostööpartneritega aitab Bayer tagada arengumaade naistele pikaajalise juurdepääsu hormonaalsetele rasestumisvastastele vahenditele.

 

Kogu informatsiooni Bayeri Pharmaceuticalsi kohta leiate aadressilt www.pharma.bayer.com


L.EE.COM.06.2016.0531

Profiil ja organisatsioon

Viimati uuendatud: 11.07.2017  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Jaga seda lehte

Blogig ja mikroblogid

Uudised

Bookmark Services

Sulge ×