Bayer Eestis

Bayer OÜ

Nordic map

Bayer OÜ on osa Bayer AG põhjala riikidest koosnevast regionaalsest äriüksusest Bayer Nordic. Piirkonda kuuluvad Taani, Soome, Rootsi, Norra ja Island ning Balti riigid Eesti, Läti ja Leedu.

Nordicu äriüksuses töötab umbkaudu 1 200 töötajat ja põhitegevusteks on Bayer AG ning Lanxessi toodete müük ja turundus (Bayer Agency Business nime all).

Bayer Nordic koosneb seitsmest iseseisvast ettevõttest - Bayer A/S Taanis, Bayer AB Rootsis, Bayer AS Norras, Bayer Oy Soomes, UAB Bayer Leedus, Bayer OÜ Eestis ja SIA Bayer Lätis.

Bayer OÜ esindab Eestis emafirma divisjone Pharmaceuticals, Consumer Health ja CropScience.

Bayer OÜ annab tööd 27 inimesele.

Bayer OÜ on Eesti Ravimitootjate Liidu liige ning järgib selle eetikakoodeksit.