Korporatiivsed käitumistavad

Käitume äritegevuses kehtivate seaduste ja firma reeglite järgi

Järgime Bayeris kõigi oma äritegevuste elluviimisel aususe põhimõtet. Ausus on alustalaks meie väärtustele ja kultuurile. Me kõik peame täitma kehtivaid seaduseid ja määruseid ning järgima rangeid eetilise käitumisnorme.

Meie ärikäitumise põhimõtted

  1. Konkureerime ausalt kõikidel turgudel
  2. Tegutseme äritehinguid tehes ausameelselt
  3. Tasakaalustame majanduskasvu ökoloogilise ja sotsiaalse vastutusega
  4. Järgime meie globaalset äri reguleerivaid kaubanduskontrolli reegleid
  5. Kaitseme võrdseid võimalusi väärtpaberitega kauplemisel
  6. Meil on täpne raamatupidamine ja dokumentatsioon
  7. Kohtleme üksteist õiglaselt ja austusega
  8. Kaitseme ja austame intellektuaalomandi õigusi
  9. Tegutseme Bayeri parimates huvides
  10. Kaitseme ja turvame isikuandmeid

PP-OTH-EE-0010-1