Toetused ja tasud tervishoiutöötajatele

Andmete avalikustamine

Vastavalt EFPIA avalikustamiskoodeksile avalikustab Bayer tervishoiutöötajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele makstavad toetused ja tasud, mis on seotud retseptiravimite arendus – ja müügitegevusega.

Avaldatud andmed kuuluvad nelja peamisse kategooriasse:

Kategooriad Tasud
Tervishoiutöötajad Tervishoiuorganisatsioonid
Annetused ja stipendiumid - Rahalised ja mitte-rahalised tasud
Sündmuste tasud 1. Registreerimistasud
2. Reisi- ja majutuskulud
1. Sponsorlepingud
2. Registreerimistasud (sobivusel)
3. Reisi- ja majutuskulud
Teenuse ja konsultatsiooni tasud 1. Tasud
2. Lepingus kokku lepitud seotud kulud, sh reisi ja majutuskulud
Uuringud ja arendustegevused Tasud, reisi- ja majutuskulud ja teised lepingus kokku lepitud seotud kulud

PP-OTH-EE-0005