Rohkem avalikustamise metoodikast

Avalikustamise koodeksi täitmine

EFPIA avalikustamiskoodeksi üldreegleid rakendatakse kõigi liikmesfirmade puhul ja kõik ettevõtted avaldavad tervishoiutöötajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele makstavad toetused ja tasud eelmääratud kujul. Siiski mõned avalikustamise metoodika üksikasjad jäetakse liikmesfirmade otsustada, et võimaldada vajalikku paindlikkust sisemiste protsessidega kohanemiseks.
See avalikustamise metoodika selgitab kuidas Bayer Estonia dokumenteerib ja avalikustab vastavad andmed.

Bayer OÜ

Ülevaade avalikustamise metoodikast, mida kasutakse EFPIA avalikustamiskoodeksi rakendamisel. Eestis kajastub see Ravimitootjate Liidu koodeksis käsimüügi- retseptiravimite müügiedenduse ja tervishoiutöötajatega koostöö kohta.

Eessõna

Meie Bayeris oleme veendunud, et tihe koostöö tervishoiutöötajatega ning arstide pidev täiendõpe on olulised tegurid, mis aitavad saavutada patsientidel paremaid ravitulemusi. Tervishoiutöötajatele (HCP) ja tervishoiuorganisatsioonidele (HCO) aja ja ekspertteadmiste eest kompensatsiooni maksmisel kasutame läbipaistvat süsteemi. Meditsiinivaldkonna ekspertidega koostööd tehes järgime kõiki kehtivaid seadusi ja eeskirju, nt Euroopas EFPIA avalikustamiskoodeksit ning erinevaid kohalikke seadusjärgseid aruandekohustusi, ning austame täiel määral asjatundjate sõltumatust ja usaldusväärsust. EFPIA avalikustamiskoodeks on Eestis kaetud Ravimitootjate Liidu koodeksiga käsimüügi- ja retseptiravimite müügiedenduse ja tervishoiutöötajatega koostöö kohta. Koodeksid tagavad selle, et välditakse isegi muljet võimalikust huvide konfliktist. Muutes koostöö ravimitööstuse ja meditsiinikogukonna vahel veelgi läbipaistvamaks, on üldsusel võimalik selle koostöö olulisust ja väärtust paremini mõista.

Ravimitööstuse ja tervishoiutöötajate ning tervishoiuorganisatsioonide vaheliste koostöö iseloomu ja ulatuse läbipaistvuse suurendamiseks dokumenteerib ja avaldab Bayer kõik EFPIA avalikustamiskoodeksi alla kuuluvad otseselt või kaudselt HCP-de või HCO-dele makstavad tasud. Aruandlusperioodiks on alati terve kalendriaasta.

Selle ülevaate eesmärk on selgitada avalikustamise metoodikat nii, et kõik kes aruande avavad, mõistavad, kuidas Bayer selliseid andmeid dokumenteerib ja avaldab. Eelkõige selgitatakse selles andmekogumise ja aruandlusmeetodite üksikasju. EFPIA avalikustamiskoodeksi üldreegleid rakendatakse kõigi liikmesettevõtete puhul ja kõik ettevõtted avaldavad vastavad tasud eelmääratud kujul. Mõned avalikustamise metoodika üksikasjad jäetakse liikmesfirmade otsustada, et võimaldada vajalikku paindlikkust sisemiste protsessidega kohanemiseks.

Meie ettevõtte eesmärk on alati täielik tasude avalikustamine. Ainult juhul, kui makstav tasu jääb selgelt avalikustamiskoodeksi mõjualast välja, ei lisata seda avaldatavasse aruandesse.

Avalikustamise metoodika ülevaates selgitame konkreetsete küsimuste põhjal üksikasjalikult, kuidas Bayer HCP-dele ja HCO-dele tasud avalikustab. Selguse tagamiseks illustreeritakse üldist selgitust võimaluse korral ka näidetega.

PP-OTH-EE-0010-1