Koostöö tervishoiutöötajatega

Kuidas Bayer teeb koostööd tervishoiutöötajatega

Ravimitootja ja tervishoiutöötaja vaheline koostöö hõlmab nii prekliinilisi uuringuid, kliinilist ravimiarendust kui ka igapäevast tavapraktikat ning patsiendi ravitulemuste hindamist.

Tervishoiutöötajad on esmases kontaktis patsiendiga ning omavad seetõttu väärtuslikku ja igakülgset infot patsiendi ravitulemustest ning näevad, kuidas ravi haiguse puhul toimis. See info on ravimitootjale väga oluline, sest aitab tõhustada meie pingutusi saavutada parimad tulemused patsientide raviprotsessis, ravimeetodites ning ravitulemuses.

Koostöö näide nr 1: kliinilised uuringud

Patsiendid vajavad õigeid ravimeid

Meie firma teaduseksperdid teevad tihedat koostööd meditsiiniteadlastega ja tervishoiutöötajatega, et patsiendid saaksid kasu tohutust hulgast maailmas leiduvatest meditsiinialastest teadmistest. Me usume, et tihe koostöö uuringute alal aitab meil saavutada paremaid teadmisi haigustest ning arendada vajalikke ravimeid kiiremini. Raviarstid ja teised tervishoiutöötajad viivad uuringukeskustes läbi kliinilisi uuringuid, mis põhinevad riigi vastavate meditsiinivaldkonna asutuste poolt heakskiidetud uuringu protokollidel ning uuringu teaduslikud ja õiguslikud aspektid on saanud heakskiidu ka meditsiinieetika komitee poolt. Raviarstil on väga oluline osa uuringus osalevate patsientide jälgimisel ja nad vastutavad uuringuandmete kogumise eest. Tervishoiutöötajate ja tervishoiuorganisatsioonide poolt uuringu läbiviimiseks jagatud teadmised ja kulutatud aeg on vaja kompenseerida.

Infographic_ClinicalTrials

Koostöö näide nr 2: arstide täiendkoolituse toetamine

Patsiendid vajavad väga pädevaid arste

Bayer töötab välja innovaatilisi ravimeid. Uusi ravivõimalusi tuleb tutvustada tervishoiutöötajatele, et tagada uute ravimite vastutustundlik kasutamine. Seetõttu toetame tervishoiutöötajate täiendõpet ja osalemist erinevatel kongressidel ja koolitustel. Nii on arstidel võimalus saada informatsiooni kõige kaasaegsematest meditsiinilistest teadusuuringutest ning määrata oma patsientidele parim võimalik ravi. Ainult nii saame meie täita oma kohustust ja toetada uute ravimivõimaluste korrektset kasutamist. Teadusüritused on vaid üks paljudest võimalikest viisidest arstide täiendõppes.

Infographic_InformedDoctors

PP-OTH-EE-0005