Organisatsioon

Bayerist: nimed, faktid ja numbrid

Bayer on enam kui 150-aastase ajalooga uuenduslik ettevõte, mille peamised tegevusvaldkonnad on tervishoid ja põllumajandus. Oma uuenduslike toodete abil aitame leida lahendusi tänapäeva suurematele väljakutsetele. Üha suureneval ja vananeval maailma rahvastikul on vaja paremat tervishoidu ning piisavat toiduvaru. Bayer parandab inimeste elukvaliteeti, ennetades, leevendades ja ravides haigusi. Samuti aitame tagada piisava varu usaldusväärseid kvaliteetseid toiduaineid, loomasööta ja taimseid tooraineid.

Tuntud konsultatsioonifirma Interbrandi 2015. aasta analüüsi kohaselt hinnati Bayeri kaubamärgi väärtuseks 6,3 miljardit eurot.
Tuntud konsultatsioonifirma Interbrandi 2015. aasta analüüsi kohaselt hinnati Bayeri kaubamärgi väärtuseks 6,3 miljardit eurot.

Töötame välja uusi molekule, mida kasutatakse uuenduslikes toodetes ja lahendustes, mis parandavad inimeste, loomade ja taimede tervist. Meie uurimis- ja arendustegevus põhineb elusorganismide biokeemiliste protsesside süvitsi mõistmisel.

Meie eesmärk on saavutada ning hoida juhtivat kohta turgudel, luues väärtust meie klientidele, aktsionäridele ja töötajatele. Selleks oleme oma strateegia kujundanud selliselt, et aidata kaasa mõnede inimkonna kõige pakilisemate väljakutsete lahendamisel ning tehes seda erakordselt hästi, kavatseme tugevdada ettevõtte tulupotentsiaali.

Oma tegevuses lähtume jätkusuutlikkuse põhimõttest ning toimime viisil, mis on eetiline ja sotsiaalselt ja vastutustundlik, arvestades samas ka kõigi sidusrühmade huvidega. Uuendusmeelsetel töötajatel on Bayeris suurepärased arenguvõimalused.

Keskendumine biotehnoloogiate valdkonnale

Pärast meie äriüksuse MaterialScience (praeguse nimega Covestro*) majanduslikku ja juriidilist eraldumist on Bayer võtnud sihiks areneda edukaks bioteaduste ettevõtteks. Sellega seoses oleme ümber korraldanud oma kontserni struktuuri. Alates 1. jaanuarist 2016 on Bayeri ettevõte jagatud kolme allüksuse vahel: Pharmaceuticals, Consumer Health ja Crop Science. Animal Health moodustab eraldi aruandlussegmendi.

Meie bioteaduste ettevõtted asuvad uuenduslikel kasvuturgudel juhtivatel positsioonidel. Üheskoos moodustavad nad tugeva, huvipakkuva ja tasakaalustatud portfelli, mis peab vastu nõudluse kõikumistele ja võimalikele riskidele. Varasem struktuur, millesse kuulusid strateegilise juhtimisega valdusettevõte ja äritegevust korraldavad alarühmad, on seega asendatud Bayeri tugeva kaubamärgi alla koondatud ühtsema ülesehitusega.

Bayeri organisatsioon

Majandustegevuse eest vastutavad tütarettevõtted

Pharmaceuticals toodab peamiselt retseptiravimeid, eelkõige kardioloogia ja naiste tervise valdkondadele, ja eriravimeid onkoloogia, hematoloogia ja oftalmoloogia valdkondadele. Selle tütarettevõtte juurde kuulub ka Radiology Business Unit, mis turustab suurendatud kontrastsusega diagnostiliste uuringute seadmeid koos vastavate kontrastainetega.

Consumer Health turustab peamiselt käsimüügitooteid dermatoloogia, toidulisandite, valuvaigistite, seedetrakti, allergia, külmetuse ja gripivastaste ravimite, jalahooldusvahendite, päikesekaitsevahendite ja kardiovaskulaarse riski ennetamise kategooriates. Tootevalikusse kuuluvad tuntud kaubamärgid Claritin™, Aspirin™, Aleve™, Bepanthen™/Bepanthol™ ja Canesten™.

Crop Science hõlmab ettevõtteid seemnete, taimekaitse ja mittepõllumajandusliku kahjuritõrje valdkondades. Crop Science on jagatud kaheks tegevusüksuseks: Crop Protection/Seeds ja Environmental Science. Crop Protection/Seeds turustab laias valikus kõrgväärtuslikke seemneid ja uuenduslikke keemilisi ja bioloogilisi kahjuritõrjevahendeid ning pakub lisaks ulatuslikku klienditeenindust kaasaegse ja jätkusuutliku põllumajanduse alal. Environmental Science tegeleb mittepõllumajanduslike rakendustega, mille hulgas on laias valikus kahjuritõrjevahendeid ja teenuseid alates majapidamise ja aianduse valdkonnast kuni metsanduseni.

Meie tooteid kari- ja lemmikloomadele pakub äriüksus Animal Health, mille aruandlust haldab tütarettevõtte Crop Science eest vastutav juhatuseliige.

Ettevõtte juhtimine

Kahetasandiline juhtimissüsteem järgnevate juhtorganitega:

Juhatus: seitse liiget, esimees: Werner Baumann
Nõukogu: 20 liiget, esimees: Werner Wenning

Tooted

Oma toodetega aitame leida lahendusi mõnedele suurimatele kaasaegsetele väljakutsetele. Maailma üha kasvaval ja vananeval rahvastikul on vaja paremat tervishoidu ja piisavat toiduvaru. Bayer parandab inimeste elukvaliteeti, ennetades, leevendades ja ravides haigusi. Samuti aitame tagada piisava varu usaldusväärseid kvaliteetseid toiduaineid, loomasööta ja taimseid tooraineid.

Bayeri suuremad müügiartiklid on:

  • tervishoiu valdkonnas: Xarelto™, Kogenate™, Betaferon™/Betaseron™/Mirena tootepere, Nexavar™
  • põllumajanduse valdkonnas: Confidor™/Gaucho™, Nativo™ tootepere, Nunhems™, Basta™/ Liberty™, Prosaro™ tootepere

Tegevuskohad

Bayeri kontserni kuulub ligikaudu 241 konsolideeritud ettevõtet ** 79 riigis üle maailma. Bayeri peakorter asub Saksamaal Leverkusenis.

** täielikult konsolideeritud tütarettevõtted (al. 27. oktoober 2017)

Tööjõud

31. detsembril 2017 oli Bayeri kontsernis 99 820 töötajat üle maailma.

Employees

Bayeri aktsiad