Juhatus

Bayer AG juhatus

Werner Baumann

Werner Baumann

Juhatuse esimees

Hartmut Klusik

Hartmut Klusik

Personal, tehnoloogia ja keskkond

Kemal Malik

Kemal Malik

Innovatsioon

Dieter Weinand

Dieter Weinand

Pharmaceuticals

Erica Mann

Erica Mann

Consumer Health

Liam Condon

Liam Condon

Crop Science

Bayer AG juhatus kui Bayeri kontserni juhtorgan teenib kogu ettevõtte huve ja on pühendunud ettevõtte väärtuse järjepidevale kasvatamisele. Juhatuse esimees Werner Baumann koordineerib ettevõtte poliitikat.

Juhatuse kõige tähtsamateks ülesanneteks on korporatiivse strateegia määratlemine, eelarve koostamine ja vahendite eraldamine. Juhatus avaldab Bayeri kontserni kvartaalseid aruandeid, iga-aastaseid finantsaruandeid ja määrab ametisse võtmetöötajaid. Juhatus tagab ka selle, et ettevõtte nõukogule esitatakse regulaarselt ja õigeaegselt kogu info, mis puudutab Bayer AG plaane, äritegevust ja riskijuhtimist.

Juhatuse liikmed määratakse ametisse maksimaalselt viieks aastaks. Ametiaja lõppemisel võib neid ametisse tagasi valida.