Uurimistöö ja innovatsioon

Teadus- ja arendustegevus

Uuenduslikkus ja töötajate oskused on meie ettevõtte edu aluseks. Innovatsiooni stimuleerimiseks arendame oma teaduskeskustes pidevalt välja uusi molekule, tehnoloogiaid ja ärimudeleid, investeerime teadus- ja arendusprojektidesse, toetame oma töötajate arengut ja laiendame oma tegevust välispartnerite toodete omandamise või nendega koostöö tegemise kaudu. Tänu oma uuendusvõime tugevdamisele saame lahendada kaasaegseid probleeme ja kasvatada ettevõtte kasumlikkust.

2016. aastal kulutas Bayer teadus- ja arendustegevuseks kokku 4666 miljonit eurot (2015: 4281 miljonit eurot). Teadus- ja arendustegevuse töötajate arv üle maailma oli ligikaudu 15 000.

Lisaks investeerimisele teadus- ja arendustegevusse edendab Bayer uuendusmeelsust, mis põhineb avatusel uutele lähenemistele ja ettevõttesisesel interdistsiplinaarsel koostööl. Ehitame üles tipptasemel teadlaste võrgustikku nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, et veelgi suurendada teadusliku ekspertiisi osakaalu ja laiendada teadlaste võrgustikku välispartneritega koostöö tegemise kaudu.

Meie koostööd ja sidemeid juhtivate ülikoolide, avalik-õiguslike teadusasutuste ja partnerettevõtetega täiendavad äriinkubaatorid, kogukonnatellimus ja teaduskeskused Aasias ja Ameerika Ühendriikides, mille kaudu saame avatud uuendusmeelset lähenemist kasutades juurdepääsu ettevõttevälistele uuenduslikele võimalustele. Mõned meie koostööpartneritest saavad riiklikke toetusi.

Uurimistöö tugevdamine bioteaduste alal

Bayer on ainus ülemaailmne ettevõte, mis tegeleb teadustööga samaaegselt nii inim-, looma- kui taimetervise valdkonnas. Teadlaste süstemaatiline ja tihe koostöö bioteaduste mõlemas alarühmas annab uurimistööle uue tõuke. Selles kontekstis töötavad teadlased koos projektides, mis tegelevad selliste kesksete bioloogiliste protsessidega nagu näiteks geeniregulatsioon või energia ainevahetus. Sellised projektid on suunatud arendama arusaamist haigustest, lahti mõtestama toimemehhanisme, isikustama ravimeetodeid ja selgitama resistentsuse mehhanisme. Laiendatakse ka tehnoloogiaplatvormide ühist kasutamist. Neid projekte on Bayeri Bioteaduste Sihtasutus toetanud alates 2012. aastast ja enamasti viiakse neid läbi koos partnerettevõtetega.

Arendustegevuse kulud aastate lõikes

Usaldusväärne ülemaailmne intellektuaalomandi õiguse kaitsmine on sellise uuendusliku ettevõtte nagu Bayer puhul äärmiselt oluline. 2016. aastal kuulub meile ligikaudu 50 800 kehtivat patenditaotlust ja patenti üle maailma, mis on seotud umbes 5000 kaitstud leiutisega.