Impressum

Väljaandja:
Bayer Nordic
Keda esindab: Miriam Holstein

Toimetaja:
Bayer OÜ
Lõõtsa 12
Tallinn, Eesti
Tel: +372 655 8565
E-post: info@bayer.ee
https://www.bayer.ee/ettevottest/bayer-eestis/kontakt/korvaltoime-teatis/

Eesti äriregistri kanne: 11527064
Käibemaksumaksu identifitseerimisnumber: EE101248211

© Bayer Nordic All rights reserved