Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlik areng

Oleme pühendunud sellele, et tagada uuenduslikke tooteid välja arendades pikaajaline majanduskasv ning hoida samal ajal kokku ressursse, kohelda keskkonda vastutustundlikult ja aidata ülemaailmselt kaasa terve ja humaanse ühiskonna ülal hoidmisele.

research

Bayeri panus

Meil on terviklik jätkusuutlikkuse programm ning oleme välja arendanud jätkusuutlikud juhtimisstruktuurid, strateegiad ja eesmärgid, mille kaudu saab meid hinnata. Kõige selle juures püüdleme läbipaistva aruandluse poole. Oma iga-aastases jätkusuutliku arengu aruandes teavitame näiteks sellest, kuidas rakendame oma Global Compacti kümmet põhimõtet. Seda tehes oleme oma juhisteks seadnud globaalse läbipaistva sotsiaalse aruandluse initsiatiivi GRI (Global Reporting Initiative) ja OECD juhised.

Nordicu tähelepanu jätkusuutlikel toodetel

Jätkusuutliku arengu toetamine hõlmab ka vastutuse võtmist oma toodete ja nende ühiskondliku ja keskkonnamõju eest. Tegeleme Bayeris tihedalt tootehooldega. See tähendab, et vaatame toote tööea igas faasis, kas midagi saab teha keskkonnale, inimeste ja loomade tervisele paremal viisil. Hindame seda toote valmistamisest laboris kuni selleni, kui see kasutamise, kulumise või purunemise tagajärjel hävineb.