Youth Agvocate Summit

Millega tegu?

Youth Agvocate Summit (YAS) annab noortele juhtidele ainulaadse võimaluse kuulata rahvusvahelisi arvamusliidreid, arutleda toidu ja põllumajanduse tuleviku üle ja töötada välja lahendusi kasvava rahvastiku jätkusuutlikuks toitmiseks. Osalejad valitakse noorte seast välja konkursi korras ja kõik üritusel osalemise kulud kaetakse. Tippkohtumisel luuakse püsivaid üleilmseid võrgustikke ja otsitakse reaalseid lahendusi, nii suuri kui väikseid, mida delegaadid saaksid tulevikus oma töös rakendada kogu ühiskonna hüvanguks. Tänaseks on toimunud 3 Youth Ag Summit kohtumist (2013. aastal Calgarys, Kanadas; 2015. aastal Canberras, Austraalias; 2017. aastal Brüsselis, Belgias).

Miks?

ÜRO hinnangul kasvab maailma rahvaarv 2050. aastaks 9,7 miljardini, mis hakkab avaldama survet toidu jätkusuutlikule tootmisele tingimustes, kus ressursid on piiratud ja harimiskõlblikku maad jääb vähemaks. Nii maa- kui linnakogukondades arutletakse ÜRO kestliku arengu eesmärkide üle, mille saavutamiseks on vaja originaalseid ideid, julgust ja loovust.

Üldine teema: näljase planeedi toitmine

Aeg ja koht

Järgmine Youth Ag Summit toimub 4. – 6. novembrini 2019 Brasiilia pealinnas Brasílias.

Osalejad

100 delegaati üle maailma vanuses 18 – 25, kel on isiklik, erialane või akadeemiline huvi põllumajanduse, rahvusvahelise arengu, keskkonnahoiu, toidujulgeoleku ja/või biotehnoloogia vastu. Delegaadid tunnevad sotsiaalset vastutust ja hoolivad inimeste heaolust kõikjal maailmas ning otsivad vastuseid küsimusele, kuidas näljast planeeti toita. Lisaks on neil oskused ja soov olla oma suhtlusringkonnas ja võrgustikes toidu- ja põllumajandusvaldkonna eestkõnelejaks.

Kuidas?

Meie eesmärk pole panna noori ainult mõtlema, vaid ka tegutsema ja rakendama omandatud teadmisi muutuste elluviimiseks. Pakume delegaatidele:

  1. väljakutseid – võimalust avardada silmaringi ja hinnata ümber seisukohti
  2. inspiratsiooni – andes neile uued oskused ja viisid edu saavutamiseks
  3. arenguvõimalust – viies nad kokku rahvusvahelise hooliva ja toetava kogukonnaga

Algatajad

Youth Ag Summit kohtumist korraldab Bayeri Crop Science divisjoni põllumajandushariduse programmi meeskond koos Nuffieldi ja AIESECi Brasiilia esindustega.

Kui teil on Youth Ag Summiti kohta lisaküsimusi, pöörduge palun rahvusvahelise põllumajandushariduse programmijuhi Kristina Hildebrandi poole (tel: +49 2173 38-235).