Tervishoid

Retseptiravimite (Pharmaceuticals) divisjon

Bayer retseptiravimite divisjon on keskendunud järgmistele valdkondadele: onkoloogia, kardioloogia, hematoloogia, günekoloogia, neuroloogia, nakkushaigused, androloogia, oftalmoloogia ja diagnostiline kuvamine. Soovime neis valdkondades anda otsustava panuse meditsiini arengusse.

Töötame selle nimel, et meie uuenduslikud ravimid aitaksid patsientidel saavutada paremaid ravitulemusi ning täita ka arstide ja tervisekindlustajate järjest kasvavaid ootusi uutele ravimitele.

Laiaulatuslikud teadusuuringud

Bayeri ravimiarenduses töötavad teadlased on keskendunud kardioloogia, onkoloogia, hematoloogia, oftalmoloogia ja günekoloogia valdkondadele. Nad tegelevad keemiliste ühendite või bioloogiliste ainete otsimisega, mis võiksid olla uuteks toimeaineteks. Ravimite arendamist jätkatakse ka pärast nende heakskiitmist, et töötada välja uusi manustamisvorme või laiendada kasutusnäidustusi. See kõik on selleks, et patsiendid saaks võimalikult palju kasu ühest toimeainest.

Radioloogias keskendume IT-rakenduste, kontrastainete ja injektsioonisüsteemide arendamisele madala kiirgusega kompuutertomograafia (KT) ja kõrgkvaliteetse magnetresonantstomograafia (MRI) tarbeks. See võimaldab meil pakkuda radioloogias terviklahendusi.

Meie peamised teadusuuringute keskused asuvad Saksamaal Berliinis, Wuppertalis ja Kölnis; Ameerika Ühendriikides San Franciscos ja Berkeleys; Soomes Turus; ja Norras Oslos.

Microbiology

Uuenduslikkus ja edu koos silmapaistvate koostööpartneritega

Meie teadustöö võimekust täiendavad koostöövõrgustik ning strateegilised liidud partneritega kõrgkoolidest ja erinevatest tööstusharudest. Oleme veendunud, et tugev partnerlus soodustab uuenduslikkust ning hõlbustab uute lähenemiste ühist arendamist, millest patsiendid kasu saavad. Viimastel aastatel oleme käivitanud erinevaid edukaid koostöömudeleid: teadus- ja arendustegevusalane koostöö, litsentsilepingute jagamine, ühisturundus, piirkondlik koostöö.

Bayer omab mitmeid teadus- ja innovatsioonikeskusi. Teadusalast koostööd Ameerika ja Aasiaga koordineeritakse läbi meie teaduskeskuste San Franciscos ja Cambridge'is Ameerika Ühendriikides; Pekingis Hiinas; Singapuris; ja Osakas Jaapanis. Meie CoLaborator™ kontseptsioon pakub bioteadustega tegelemise käivitamiseks sobilikke laboratooriume ja kontoreid Berliinis Saksamaal ja San Franciscos, Ameerika Ühendriikides Bayeri uurimisasutuste vahetus läheduses. Lisaks on Bayer algatanud erinevaid avatud innovatsiooniprogramme, nagu näiteks Grants4Targets™, Grants4Indications™, PartnerYourAntibodies™ ja Grants4Apps™.

Ühiskondlik panus

Bayer toetab organisatsioone, kes võitlevad tähelepanuta jäetud troopiliste haiguste vastu, pakkudes tasuta ravimeid. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kasutab meie ravimeid Ladina-Ameerikas laialtlevinud Chagasi tõve ja ka Aafrika unitõve ravimiseks. Bayer teeb koostööd algatusega, mis tegeleb tähelepanuta jäetud haiguste raviga. Selle koostöö raames uurime toimeaine emodepsiidi (mida uuris esialgselt Jaapani ettevõte Astellas) kasutusvõimalusi jõepimeduse raviks. Samuti töötab Bayer hetkel välja toimeainele nifurtimox uut manustamisvormi, et tagada Chagasi tõve poolt ohustatud laste ravi ohutum ja tõhusam ravi.

Hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite turuliidrina oleme toetanud juba ligi 50 aastat valitsusasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide pere planeerimise programme üle kogu maailma, sealhulgas fondi Bill & Melinda Gates Foundation. Koos uute koostööpartneritega aitab Bayer tagada arengumaade naistele pikaajalise juurdepääsu hormonaalsetele rasestumisvastastele vahenditele.

Kogu informatsiooni Bayeri Pharmaceuticalsi kohta leiate aadressilt www.pharma.bayer.com.

L.EE.COM.06.2016.0531