Bayer & Monsanto

Edasi ühiselt

Kaks ettevõtet, kaks tugevat tooteportfelli ning kaks teadus- ja arendusmeeskonda liiguvad edasi üheskoos.
Innovatsioon põllumajanduses on täna tähtsam kui kunagi varem. Maailm seisab silmitsi suurte väljakutsetega nagu kliimamuutused, piiratud loodusvarad ja rahvastiku kasv. Põllumajandus on meie hinnangul osa lahendusest.

Verstapost, milleni täna jõudsime, tähendab, et kaks juhtivat novaatorit põllumajanduses liiguvad edasi ühe ettevõttena, et tuua põllumajandusse murrangulisi uuendusi, millest saaksid kasu nii põllumehed, tarbijad kui planeet tervikuna.

Bayeri vastutustundlik rahvusvaheline meeskond teeb tööd selle nimel, et tuua põllumajandusse murrangulisi uuendusi, millest saaksid kasu nii põllumehed, tarbijad kui kogu planeet.

Me ühendame kaasaegse teaduse põllumeeste leidlikkusega, et teha uuendused lihtsasti kättesaadavaks ja aidata toita maailma kasvavat rahvastikku, säästes loodusvarasid.

Meil ei ole kõigele vastust, kuid avastamiskirg, koostöövalmidus ja uudishimu aitavad meil lahenduste poole püüelda.

Oma tööga tahame pakkuda kõigile põllumeestele paremaid lahendusi ja laiendada tarbijate valikuvõimalusi, et nii nemad kui meie planeet võiksid õitseda.

Bayeris nimetame seda teaduseks parema elu nimel.

Me toome kokku kõige ärksamad ja innukamad inimesed põllumajanduses ühise eesmärgi nimel – hoolitseda meie planeedi eest ja tagada kõigile tulevikus tervislik toit.

Üle 150 aasta on Bayer töötanud välja tooteid, mis oleksid inimestele arenevas ja muutuvas maailmas abiks. Oleme loonud uusi ravimeid, aidanud inimestel terveks saada ja tervist hoida ning andnud põllumeestele vahendid tervisliku, ohutu ja taskukohase toidu kasvatamiseks. Ühinemine annab sellele avastusretkele hoogu juurde ja teenib meie eesmärki, milleks on teadus parema elu nimel.

Bayer & Monsanto – edasi ühiselt

Korduma kippuvad küsimused

Maailma aina kasvav rahvastik vajab tervislikku, ohutut ja taskukohast toitu ning põllumajandus peab kohanema ja arenema, et sellega sammu pidada.  Monsanto ostuga töötame selles suunas, et tuua põllumajandusse murrangulisi uuendusi, millest saaksid kasu nii põllumehed, tarbijad kui planeet tervikuna. Ühtlasi on see võimalus kujuneda juhtivaks põllumajandusvaldkonna ettevõtteks ja tugevdada Bayeri positsiooni tervist ja toitumist edendava bioteaduste ettevõttena.

Ost aitab ühtlasi märgatavalt tugevdada meie innovatsioonivõimekust. Koos Monsantoga olnuks Bayeri koguinvesteering teadus- ja arendustegevusse 2017. aastal ligi 5,7 miljardit eurot pro forma. 2,4 miljardit sellest summast oleks kulutatud ühendatud pro forma põllumajandusüksuses. Ainuüksi teadus- ja arendusosakonnas on meil üle 35 uuringukeskuse ja üle 175 aretuskeskuse üle maailma. Lisaks on iga päev meie laborites, kontorites ja põldudel tööl ligi 8000 teadus- ja arendusosakonna töötajat.

Kahe ettevõtte innovatsioonivõimekuse ühendamine aitab meil uuendusi senisest kiiremini turule tuua. Koos investeerime senisest enam uutesse tehnoloogiatesse nii ettevõttesiseselt kui koostööprojektide kaudu.

Ettevõte nimi on Bayer. Crop Science on Bayeri üksus ja sellele viidates tuleb kasutada nime Crop Science, Bayeri äriüksus. Monsanto kaubamärk edaspidi ettevõtet ei esinda. Omandatud tooted säilitavad Bayeri tooteportfellis endised nimetused.

Monsanto omandamise järel on Bayeril ligikaudu 125 000 töötajat üle maailma, neist 35 000 Crop Science’i üksuses. Rohkem infot Crop Science divisjoni töötajate ja üksuse uute juhtide kohta leiab siit.

Põllumajandustööstus on ja jääb väga konkurentsitihedaks sektoriks. Me tegime seadusandjatega tihedat koostööd, et täita kõiki vajalikke nõudeid, et saada heakskiit Monsanto ostuks. Tingimuste täitmiseks ja kõigil turgudel konkurentsi tagamiseks loovutasime sisuliselt kogu Bayeri olemasoleva seemnete ja mitteselektiivsete herbitsiidide äri ning õigused võtmetehnoloogiatele ehk kokku üle 20% Bayeri Crop Science üksuse tulubaasist.

Hetkel võistleme väga tugevate ettevõtetega, kel on konkurentsivõimelised tooted ning tugev teadus- ja arendusvõimekus. Me saavutame oma toodete hinnastamisel ja müümisel edu ainult siis, kui pakume kliendile rohkem väärtust kui meie konkurendid ja jätkame innovatsiooni kursil. Näiteks on ainuüksi Saksamaal ligi 130 ettevõtet, kes toodavad ja turustavad seemnevilja. Üle maailma on neid tuhandeid. Põllumeeste valikuvõimalused on väga avarad.

Bayer lähtub äritegevuses selgelt määratletud eetilistest põhimõtetest ja väärtustest – inimväärikuse ja inimõiguste austamine, kestlik areng, ohutus, ühiskondlik vastutus, dialoogi pidamine, läbipaistvus ja koostöö. Need printsiibid on kirja pandud Bayeri eetiliste põhimõtete hartas.

Meie ettevõtluskultuur on üles ehitatud LIFE-väärtustele. LIFE võrdub Leadership, Integrity, Flexibility, Efficiency ehk juhtimine, usaldusväärsus, paindlikkus ja efektiivsus. Kõik, mis me teeme, on nende väärtustega kooskõlas. Meie väärtuskultuur aitab luua kogu ettevõttes ühist identiteeti, mis ületab riigipiire, juhtimistasandeid ja kultuure.

Monsanto jagab meie väärtusi ning kindlasti integreerime ka nende kultuuri tugevaid külgi. Oleme veendunud, et meie ühised väärtused, armastus põllumajanduse vastu ning soov panustada innovatsiooni ja töötajate arengusse on hea põhi, millelt üheskoos veelgi tugevamana edasi liikuda.

Ei. Toidu hinda kujundavad mitmed tegurid, millest põhilised on pakkumise ja nõudluse suhe, majanduspoliitilised tingimused (nt maksud ja tollimaksud) ning majanduslikud tegurid nagu inflatsioon, ostujõud jms.

Ühinemislepinguga on Bayer võtnud endale kohustusi seoses kogukondlike programmidega ja kavatseb neid täita.

Oleme lubanud jätkata toetus- ja heategevusprogramme kogukondades, kus ühinenud ettevõtte tegutseb, ning ühtlasi otsida uusi võimalusi innovatsiooni ja arengu toetamiseks. Me lähtume kogukondade toetamisel ühistest väärtustest. Meie ettevõtte kultuur kannustab inimesi oma kogukondadesse panustama. Peame pidevalt arutelusid, et määratleda kogukondlikke ja rahvusvahelisi algatusi, kuhu saaksime panustada.