Bayer Nordicu

Uudised

Uudised

Bayer Nordicu uudised

08.04.2019
Bayer tervitab teaduspõhist arutelu reguleerivate asutuste, teadlaste ja avalikkusega

Enam kui 100 Bayeri omanduses olevat glüfosaadi ohutusuuringut on kättesaadavad

Bayer tervitab teaduspõhist arutelu globaalsete reguleerivate asutuste, rahvusvahelise teadusringkonna ja tarbijatega glüfosaadi ohutusprofiili kohta. Selleks on kõik Bayeri omanduses olevad 107 glüfosaadi ohutusuuringute aruannet, mis esitati Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) osana Euroopa Liidu (EL) ainete autoriseerimisprotsessist, nüüd kättesaadavad Bayeri spetsiaalsel läbipaistvusplatvormil. Nii väljendab ettevõte oma pühendumust suuremale läbipaistvusele, sealhulgas põllukultuuride kaitse ohutusuuringutele pärast Monsanto omandamist. Paljud neist ja muudest sarnastest uuringutest esitati USA keskkonnakaitseagentuurile ja see hindas neid oma glüfosaadi riskianalüüsi käigus. Loe edasi
08.01.2019
Uus prognostiline külvitehnoloogia tagas 2018. aastal head tulemused

Bayer laiendab Climate Corporationi digitaalset uuendustegevust, et teha murrangulised digivahendid kättesaadavaks senisest suuremale arvule põllumajandustootjatele

Monheim, 8. jaanuar 2019 – Bayeri tütarettevõte Climate Corporation (edaspidi Climate), kes on juhtiv põllumajanduse uuenduslike digilahenduste arendaja, teatas täna uut prognostilist seemnevilja selektsiooni- ja külvitehnoloogiat Seed Advisor kasutavate põllumeeste headest saagitulemustest. Lisaks Seed Advisorile pakkus Climate 2018. aastal oma digipõllumajanduse platvormi kaudu põllumeestele 25 uut lahendust, et tootjad saaksid kasutada andmepõhisemat teavet tootlikkuse jätkusuutlikuks suurendamiseks.

Loe edasi
29.11.2018
Kontsern kavatseb efektiivsuse tõstmiseks teha põhjalikke ümberkorraldusi tooteportfellis ja struktuuris

Bayer tugevdab peamisi bioteaduste ärisuundi, tõstes oluliselt tootlikkust ja kasumlikkust

  • Kontsern kavatseb väljuda veterinaarravimite sektorist, loobuda tervisetoodete sarjadest Coppertone™ ja Dr. Scholl’s™ ning müüa oma 60-protsendilise osaluse Saksamaa käitiseteenuste pakkujas Currenta.
  • Tõhususe ja struktuuri alased meetmed on kavandatud tõstma konkurentsivõimet ja tooma iga-aastase tulemi 2,6 miljardit eurot (2022. aasta seisuga), kaasa arvatud oodatavad sünergilised mõjud Monsanto omandamisest.
  • Osa tulemist kavatsetakse peamistesse ärisuundadesse tagasi investeerida.
  • Ühekordsete kulude eeldatav suurus ületab iga-aastase tulemi 1,7 kordselt.
  • Põhitegevuste tulud aktsia kohta suurenevad eeldatavasti umbes 1 euro võrra, tõustes 6,80 euroni (2019. aastal); 2022. aastaks on seatud siht 10 eurot.
  • EBITDA marginaaliks enne erakorraliste kulude mahaarvamist on kavandatud rohkem kui 30 protsenti (2022. aastal).
  • Efektiivsust tõstvate meetmete rakendamise tulemusena kaob eeldatavalt 12 000 töökohta praegusest 118 200-st, neist oluline osa Saksamaal.
Loe edasi
21.11.2018
Avatud Crop Science: järgmine samm

Bayer võimaldab ligipääsu glüfosaadiuuringutele

Monheim, 21.11.2018 – Bayer lisab peagi oma läbipaistvusele pühendatud veebiplatvormi glüfosaadi ohutusuuringute kokkuvõtted. Selle sammuga tähistab ettevõte 7.12.2017 käivitatud läbipaistvust edendava algatuse Transparency Initiative esimest aastapäeva.

Loe edasi
18.09.2018
Põllumajanduse Tulevikudialoog 2018:

Bayer tutvustas oma põllumajanduse tulevikuvisiooni

Ettevõte rõhutas põllumajandustootjate, tarbijate ja kogu planeedi huve arvestavat innovatsiooni, kestlikkust ja digitaliseerimist

Loe edasi
17.09.2018

Järgmine põlvkond põllumajandustalente on oodatud 2019 Youth Ag Summit konverentsile Brasiilias

• 2019. a. novembris Brasiilia pealinnas Brasílias toimuvale tippkohtumisele valitakse kandideerijate hulgast 100 noort põllumajandusentusiasti vanuses 18-25.
• Bayeri partnerid 2019 Youth Ag Summit tippkohtumise korraldamisel on Nuffield Brazil ja AIESEC Brazil.
• Kandideerimine on avatud kuni 10. jaanuarini 2019. Loe edasi
16.08.2018
Crop Science’i ettevõtete BASF-ile loovutamise järel

Bayer: Monsantoga ühinemise alustamise tingimused on täidetud

Teavitati õiguskaitsevahenditest, mida rakendatakse Californias tehtud kohtuotsuse vastu.

Loe edasi
22.03.2018
Laiaulatuslik uuring avaldati hiljuti ajakirjas Current Biology

Bayer, Exeteri ülikool ja Rothamsted Research tuvastasid mesilaste ensüümid, mis määravad tundlikkuse neonikotinoidide suhtes

Exeteri ülikooli, Rothamstead Researchi ja Bayeri ühine uuringus leiti mesilaste ja kimalaste ensüümid, mis määravad putukate tundlikkuse erinevate neonikotinoidsete insektitsiidide suhtes.

Loe edasi
13.03.2018
Esimesed põhjalikud ohutusuuringud on kättesaadavad Bayeri platvormi kaudu

Bayer liigub oma läbipaistvusalgatusega järgmisesse faasi

Bayeri läbipaistvusinitsiatiiv on liikunud edasi järgmisesse faasi - ohutusuuringute aruanded on nüüd kättesaadavad platvormil cropscience-transparency.bayer.com . Initsiatiivi eesmärk on suurendada taimekaitsevahendite ohutusuuringute läbipaistvust, samas konfidentsiaalset äriteavet avaldamata.

Loe edasi
28.02.2018
Riskihinnangud põhinevad kinnitamata mesilaste teemalisel suunisdokumendil, milles ei võeta arvesse EL-i liikmesriikide huve

Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) järeldused ei õigusta neonikotinoidide kasutamise täiendavat piiramist

Bayer ei ole põhimõtteliselt nõus EFSA uuendatud, toimeaineid imidaklopriidi ja klotianidiini puudutava riskihindamise järeldustega. EFSA tähelepanekud erinevad käesoleval ajal levinud mesilaste tervist puudutavatest teaduspõhistest arvamustest, mis on välja toodud sarnastes Ameerika Ühendriikide keskkonnaagentuuri (US EPA) ja Kanada kahjuritõrje reguleerimisameti (PMRA) poolt koostatud riskihindamistes. Nimetatud riskihindamised on veenvalt tõestanud, et talunikud võivad oma väärtusliku saagi kaitsmiseks kasutada neonikotinoide sisaldavaid tooteid, ilma et see kahjustaks mesilaste kolooniaid.

Loe edasi
Uudised