Põhjamaad

Bayer Nordicu uudised

03.02.2020

Bayer tervitab USA Keskkonnakaitseagentuuri jätkuvat kinnitust, et glüfosaati on ohutu kasutada, see ei ole kantserogeenn

 • „Keskkonnakaitseagentuuri otsus on vastavuses juhtivate rahvusvaheliste tervishoiuasutuste pikaajaliste hinnangutega,“ ütles Bayeri juhatuse liige Liam Condon.
 • Glüfosaadi ohutust toetab ka USA justiitsministeeriumi ametlik toetusavaldus Hardemani kohtuasjas.
Loe edasi
12.12.2019

Bayer suurendab märkimisväärselt jõupingutusi kestlikkuse tagamiseks

 • Eesmärk on saavutada 2030. aastaks oma tegevuses süsinikuneutraalsus
 • Ettevõte on seadnud endale 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid parandamaks väikese ja keskmise sissetulekuga riikides ning vähekindlustatud kogukondades tervishoiu ja toidu kättesaadavust
 • Mõõdetavad kestlikkuse eesmärgid kaasatakse juhtkonna hüvitistesse
Loe edasi
01.10.2019
Bayeri korraldatud põllumajanduse tuleviku dialoogkohtumine

Bayer on pühendunud säästvama toidusüsteemi kujundamisele

• Põllumajandus on osa kliimamuutuse lahendusest
• Järgmise 10 aasta jooksul investeeritakse rohkem kui 25 miljardit eurot põllumajanduse teadus- ja arendustegevusse
• Juhtiv digitaalse põllumajanduse platvorm FieldView sel aastal 36 miljonil hektaril Loe edasi
01.10.2019
Bayer on uue ettevõtte toetuseks eraldanud enam kui 55 miljonit USA dollarit.

Bayer ja Arvinas tõid avalikkuse ette valkude suunatud degradatsiooniga tegeleva ühisettevõtte Oerth Bio

 • Oerth Bio hakkab kasutama Arvinase PROTAC®-tehnoloogiat uuenduslike põllumajandustoodete väljatöötamiseks, et parandada saagikust
 • Oerth Bio tegevjuhiks nimetati John Dombrosky
 • Tehing viidi ametlikult lõpule 15. juulil 2019
Loe edasi
20.08.2019

Bayer müüb oma loomatervishoiu äriüksuse 7,6 miljardi USA dollari eest Elancole

Loomatervise valdkonna ettevõtlusest väljumine lõpetab väljakuulutatud ajakavast varem Bayeri 2018. aasta novembris algatatud portfellimeetmete seeria / Suurendab Bayeri keskendumist ülemaailmseks liidriks olemisele bioteaduste alal Loe edasi
14.06.2019

Bayer tõstab läbipaistvuse, kestlikkuse ja kaasamise standardeid

 • Ettevõtte eesmärk on uute lahenduste abil vähendada keskkonnamõjusid 30% võrra
 • Järgmise kümnendi ajal investeeritakse umbrohuga võitlemise uutesse meetoditesse täiendavalt ligikaudu 5 miljardit eurot
 • Kutsume teadlasi, ajakirjanikke ja valitsusväliste organisatsioonide esindajaid osalema Euroopa Liidu tulevase glüfosaadi taasregistreerimisprotsessi ettevalmistamises
 • Taimekaitsetooteid hakatakse uutes riikides müüma ainult juhul, kui need vastavad lisaks siseriiklikele eeskirjadele ka enamuse juhtivate reguleerivate asutuste standarditele.
Loe edasi
25.04.2019
2019. a. esimene kvartal:

Bayer: tugev algus aastale

 • Kontserni käive kasvas 4,1% (valuutakursside ja tooteportfelliga korrigeeritud alusel) 13,015 miljardi euroni.
 • EBITDA enne erakorralisi tulusid ja kulusid tõusis 44,6% ehk 4,188 miljardi euroni.
 • Crop Science üksuse käive ja kasum on omandamise järgselt oluliselt kasvanud.
 • Retseptiravimite üksuse käibe ja kasumi kasv on julgustav.
 • Käsimüügiravimite müügitulemused jäävad alla eelmise aasta esimesele kvartalile; kinnitati üksuse aastaprognoos.
 • Puhaskasum langes ootuspäraselt 36,5% 1,241 miljardi euroni. Languse tingisid omandamise ja ümberstruktureerimisega seotud erakorralised kulud.
 • Kasum aktsia kohta põhitegevusest tõusis 13,8% ehk 2,55 euroni.
 • Kinnitati prognoosid 2019. aastaks.
Loe edasi
08.04.2019
Bayer tervitab teaduspõhist arutelu reguleerivate asutuste, teadlaste ja avalikkusega

Enam kui 100 Bayeri omanduses olevat glüfosaadi ohutusuuringut on kättesaadavad

Bayer tervitab teaduspõhist arutelu globaalsete reguleerivate asutuste, rahvusvahelise teadusringkonna ja tarbijatega glüfosaadi ohutusprofiili kohta. Selleks on kõik Bayeri omanduses olevad 107 glüfosaadi ohutusuuringute aruannet, mis esitati Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) osana Euroopa Liidu (EL) ainete autoriseerimisprotsessist, nüüd kättesaadavad Bayeri spetsiaalsel läbipaistvusplatvormil. Nii väljendab ettevõte oma pühendumust suuremale läbipaistvusele, sealhulgas põllukultuuride kaitse ohutusuuringutele pärast Monsanto omandamist. Paljud neist ja muudest sarnastest uuringutest esitati USA keskkonnakaitseagentuurile ja see hindas neid oma glüfosaadi riskianalüüsi käigus. Loe edasi
08.01.2019
Uus prognostiline külvitehnoloogia tagas 2018. aastal head tulemused

Bayer laiendab Climate Corporationi digitaalset uuendustegevust, et teha murrangulised digivahendid kättesaadavaks senisest suuremale arvule põllumajandustootjatele

Monheim, 8. jaanuar 2019 – Bayeri tütarettevõte Climate Corporation (edaspidi Climate), kes on juhtiv põllumajanduse uuenduslike digilahenduste arendaja, teatas täna uut prognostilist seemnevilja selektsiooni- ja külvitehnoloogiat Seed Advisor kasutavate põllumeeste headest saagitulemustest. Lisaks Seed Advisorile pakkus Climate 2018. aastal oma digipõllumajanduse platvormi kaudu põllumeestele 25 uut lahendust, et tootjad saaksid kasutada andmepõhisemat teavet tootlikkuse jätkusuutlikuks suurendamiseks.

Loe edasi
29.11.2018
Kontsern kavatseb efektiivsuse tõstmiseks teha põhjalikke ümberkorraldusi tooteportfellis ja struktuuris

Bayer tugevdab peamisi bioteaduste ärisuundi, tõstes oluliselt tootlikkust ja kasumlikkust

 • Kontsern kavatseb väljuda veterinaarravimite sektorist, loobuda tervisetoodete sarjadest Coppertone™ ja Dr. Scholl’s™ ning müüa oma 60-protsendilise osaluse Saksamaa käitiseteenuste pakkujas Currenta.
 • Tõhususe ja struktuuri alased meetmed on kavandatud tõstma konkurentsivõimet ja tooma iga-aastase tulemi 2,6 miljardit eurot (2022. aasta seisuga), kaasa arvatud oodatavad sünergilised mõjud Monsanto omandamisest.
 • Osa tulemist kavatsetakse peamistesse ärisuundadesse tagasi investeerida.
 • Ühekordsete kulude eeldatav suurus ületab iga-aastase tulemi 1,7 kordselt.
 • Põhitegevuste tulud aktsia kohta suurenevad eeldatavasti umbes 1 euro võrra, tõustes 6,80 euroni (2019. aastal); 2022. aastaks on seatud siht 10 eurot.
 • EBITDA marginaaliks enne erakorraliste kulude mahaarvamist on kavandatud rohkem kui 30 protsenti (2022. aastal).
 • Efektiivsust tõstvate meetmete rakendamise tulemusena kaob eeldatavalt 12 000 töökohta praegusest 118 200-st, neist oluline osa Saksamaal.
Loe edasi