Põhjamaad

Bayer Nordicu uudised

08.01.2021

CureVac ja Bayer ühendavad jõud COVID-19 vaktsiinikandidaadi CVnCoV väljaarendamiseks

 • Ettevõtted sõlmisid omavahelise koostöö- ja teenuslepingu
 • Bayer pakub CureVacile tuge mitmes etapis, sealhulgas toetab CVnCoV arendust ja tarnimist 
 • Tänu koostööle Bayeriga saab CureVac toetuda Bayeri ekspertiisile ja väljaarendatud infrastruktuurile
 • Plaan on tarnida mitusada miljonit vaktsiinidoosi
Loe edasi
20.10.2020

Bayer kiirendab ettevõttes muutuste läbiviimist, et astuda vastu turu väljakutsetele ja võimaldada kasvu soodustavaid lisainvesteeringuid

Loe edasi
14.09.2020

Bayeri taimekaitse divisjon sai Baltimaades uue juhi

• Taimekaitse (Crop Science) divisjoni juhiks Baltimaades, Poolas, Tšehhis ja Slovakkias sai Antoine Bernet
• Põllumajanduse kasvav tähtsus Kesk- ja Ida-Euroopas võimaldab esitleda taimekaitse eeliseid kaasaegses põllumajanduses

Loe edasi
24.06.2020

Bayer teatas kokkuleppest Monsanto kohtuasja lahendamiseks

 • Ettevõte maksab kokku 10,1–10,9 miljardit dollarit (9,1–9,8 miljardit eurot), et lahendada käimasolevad ja võimalikud tulevased Roundup™-iga seotud vaidlused
 • Lisaks maksab ettevõte kuni 400 miljonit dollarit herbitsiidi dikamba kasutamisega ja umbes 820 miljonit dollarit polüklooritud bifenüüliga (PCB) seotud vaidluste lahendamiseks
 • Maksete tegemiseks kasutatakse vaba rahavoogu ja loomatervishoiu divisjoni müügist saadud vahendeid
 • Bayer on hästi positsioneeritud, et pakkuda teaduspõhiseid lahendusi ülemaailmsetele tervise- ja toitumisalastele vajadustele
Loe edasi
14.04.2020

Meie panus koroonaviiruse leviku piiramisel

Bayeri prioriteedid koroonaviiruse vastu võitlemisel on kaitsta oma töötajate tervist, tagada meie toodete ja teenuste sujuv kättesaadavus patsientidele, haiglatele ja põllumeestele ning abistada riike, tervishoiuasutusi ja omavalitsusi ravimite, meditsiiniliste vahendite, ekspertiisi või finantsabiga. Loe edasi
27.02.2020

Bayeri strateegiliselt ja operatiivselt edukas aast

 • Kontserni valuutakursside ja tooteportfelliga korrigeeritud käive kasvas 3,5% 43,545 miljardi euroni
 • EBITDA enne erakorralisi tulusid ja kulusid tõusis 28,3% 11,503 miljardi euroni
 • Põhitegevuse kasum aktsia kohta suurenes 14,3%, 6,40 euroni
 • Netotulu suurenes 141,4% 4,091 miljardi euroni, millest 1,737 miljardit eurot tuleneb Currenta osaluse müügist
 • Vaba rahavoog ületas ootusi, ulatudes 4,214 miljardi euroni
 • Kavandatav dividend on 2,80 eurot aktsia kohta
 • Crop Science üksusel head tulemused vaatamata keerulisele tegutsemiskeskkonnale, tulud kasvasid märkimisväärselt tänu omandatud ettevõttele
 • Retseptiravimite üksuse tulemused olid julgustavad
 • Käsimüügiravimite müük suurenes, tulud vaatamata võõrandamistele eelmise aasta tasemel
 • Jätkuvaid tooteportfelli-, struktuuri- ja tõhususmeetmeid rakendatakse edukalt
 • Glüfosaadi positiivne ohutusprofiil sai kinnituse - edasikaebamise ja vahendamise menetlus edeneb
 • Väljavaated aastaks 2020: käibe, tulude ja vaba rahavoo suurenemine
 • Püstitatud on ambitsioonikad jätkusuutlikkuse eesmärgid
Loe edasi
13.02.2020

Bayeri eesrindlik arendus- ja investeerimistegevus veab põllumajanduse valdkonna innovatsiooni ja kestlikkust

 • Bayer esitles varases arendusjärgus olevat uut herbitsiidimolekuli, mis on 30 aasta jooksul esimene uus võimalus tärkamisjärgse umbrohutõrje tegemiseks
 • Bayer tutvustas geenide muundamise abil saavutatavat läbimurret lühikasvulise maisi aretamises; kaks eelnevat kontseptsiooni jõuavad edasi 3. etappi
 • Kolm põlvkonda sojaubades aretatavaid herbitsiiditaluvuse tunnuseid jõuavad järgmisesse faasi; tegemist on valdkonna kõige jõulisema biotehnoloogilise arendusega soja umbrohutõrjes
 • Suurim põllumajandustööstuse teadus- ja arendustegevuse investeeringute maht - üle 2,3 miljardi euro aastas
Loe edasi
03.02.2020

Bayer tervitab USA Keskkonnakaitseagentuuri jätkuvat kinnitust, et glüfosaati on ohutu kasutada, see ei ole kantserogeenn

 • „Keskkonnakaitseagentuuri otsus on vastavuses juhtivate rahvusvaheliste tervishoiuasutuste pikaajaliste hinnangutega,“ ütles Bayeri juhatuse liige Liam Condon.
 • Glüfosaadi ohutust toetab ka USA justiitsministeeriumi ametlik toetusavaldus Hardemani kohtuasjas.
Loe edasi
12.12.2019

Bayer suurendab märkimisväärselt jõupingutusi kestlikkuse tagamiseks

 • Eesmärk on saavutada 2030. aastaks oma tegevuses süsinikuneutraalsus
 • Ettevõte on seadnud endale 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid parandamaks väikese ja keskmise sissetulekuga riikides ning vähekindlustatud kogukondades tervishoiu ja toidu kättesaadavust
 • Mõõdetavad kestlikkuse eesmärgid kaasatakse juhtkonna hüvitistesse
Loe edasi
01.10.2019
Bayeri korraldatud põllumajanduse tuleviku dialoogkohtumine

Bayer on pühendunud säästvama toidusüsteemi kujundamisele

• Põllumajandus on osa kliimamuutuse lahendusest
• Järgmise 10 aasta jooksul investeeritakse rohkem kui 25 miljardit eurot põllumajanduse teadus- ja arendustegevusse
• Juhtiv digitaalse põllumajanduse platvorm FieldView sel aastal 36 miljonil hektaril Loe edasi