Põhjamaad

Bayer Nordicu uudised

29.11.2018
Kontsern kavatseb efektiivsuse tõstmiseks teha põhjalikke ümberkorraldusi tooteportfellis ja struktuuris

Bayer tugevdab peamisi bioteaduste ärisuundi, tõstes oluliselt tootlikkust ja kasumlikkust

  • Kontsern kavatseb väljuda veterinaarravimite sektorist, loobuda tervisetoodete sarjadest Coppertone™ ja Dr. Scholl’s™ ning müüa oma 60-protsendilise osaluse Saksamaa käitiseteenuste pakkujas Currenta.
  • Tõhususe ja struktuuri alased meetmed on kavandatud tõstma konkurentsivõimet ja tooma iga-aastase tulemi 2,6 miljardit eurot (2022. aasta seisuga), kaasa arvatud oodatavad sünergilised mõjud Monsanto omandamisest.
  • Osa tulemist kavatsetakse peamistesse ärisuundadesse tagasi investeerida.
  • Ühekordsete kulude eeldatav suurus ületab iga-aastase tulemi 1,7 kordselt.
  • Põhitegevuste tulud aktsia kohta suurenevad eeldatavasti umbes 1 euro võrra, tõustes 6,80 euroni (2019. aastal); 2022. aastaks on seatud siht 10 eurot.
  • EBITDA marginaaliks enne erakorraliste kulude mahaarvamist on kavandatud rohkem kui 30 protsenti (2022. aastal).
  • Efektiivsust tõstvate meetmete rakendamise tulemusena kaob eeldatavalt 12 000 töökohta praegusest 118 200-st, neist oluline osa Saksamaal.
Loe edasi
21.11.2018
Avatud Crop Science: järgmine samm

Bayer võimaldab ligipääsu glüfosaadiuuringutele

Monheim, 21.11.2018 – Bayer lisab peagi oma läbipaistvusele pühendatud veebiplatvormi glüfosaadi ohutusuuringute kokkuvõtted. Selle sammuga tähistab ettevõte 7.12.2017 käivitatud läbipaistvust edendava algatuse Transparency Initiative esimest aastapäeva.

Loe edasi
18.09.2018
Põllumajanduse Tulevikudialoog 2018:

Bayer tutvustas oma põllumajanduse tulevikuvisiooni

Ettevõte rõhutas põllumajandustootjate, tarbijate ja kogu planeedi huve arvestavat innovatsiooni, kestlikkust ja digitaliseerimist

Loe edasi
17.09.2018

Järgmine põlvkond põllumajandustalente on oodatud 2019 Youth Ag Summit konverentsile Brasiilias

• 2019. a. novembris Brasiilia pealinnas Brasílias toimuvale tippkohtumisele valitakse kandideerijate hulgast 100 noort põllumajandusentusiasti vanuses 18-25.
• Bayeri partnerid 2019 Youth Ag Summit tippkohtumise korraldamisel on Nuffield Brazil ja AIESEC Brazil.
• Kandideerimine on avatud kuni 10. jaanuarini 2019. Loe edasi
16.08.2018
Crop Science’i ettevõtete BASF-ile loovutamise järel

Bayer: Monsantoga ühinemise alustamise tingimused on täidetud

Teavitati õiguskaitsevahenditest, mida rakendatakse Californias tehtud kohtuotsuse vastu.

Loe edasi
22.03.2018
Laiaulatuslik uuring avaldati hiljuti ajakirjas Current Biology

Bayer, Exeteri ülikool ja Rothamsted Research tuvastasid mesilaste ensüümid, mis määravad tundlikkuse neonikotinoidide suhtes

Exeteri ülikooli, Rothamstead Researchi ja Bayeri ühine uuringus leiti mesilaste ja kimalaste ensüümid, mis määravad putukate tundlikkuse erinevate neonikotinoidsete insektitsiidide suhtes.

Loe edasi
13.03.2018
Esimesed põhjalikud ohutusuuringud on kättesaadavad Bayeri platvormi kaudu

Bayer liigub oma läbipaistvusalgatusega järgmisesse faasi

Bayeri läbipaistvusinitsiatiiv on liikunud edasi järgmisesse faasi - ohutusuuringute aruanded on nüüd kättesaadavad platvormil cropscience-transparency.bayer.com . Initsiatiivi eesmärk on suurendada taimekaitsevahendite ohutusuuringute läbipaistvust, samas konfidentsiaalset äriteavet avaldamata.

Loe edasi
28.02.2018
Riskihinnangud põhinevad kinnitamata mesilaste teemalisel suunisdokumendil, milles ei võeta arvesse EL-i liikmesriikide huve

Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) järeldused ei õigusta neonikotinoidide kasutamise täiendavat piiramist

Bayer ei ole põhimõtteliselt nõus EFSA uuendatud, toimeaineid imidaklopriidi ja klotianidiini puudutava riskihindamise järeldustega. EFSA tähelepanekud erinevad käesoleval ajal levinud mesilaste tervist puudutavatest teaduspõhistest arvamustest, mis on välja toodud sarnastes Ameerika Ühendriikide keskkonnaagentuuri (US EPA) ja Kanada kahjuritõrje reguleerimisameti (PMRA) poolt koostatud riskihindamistes. Nimetatud riskihindamised on veenvalt tõestanud, et talunikud võivad oma väärtusliku saagi kaitsmiseks kasutada neonikotinoide sisaldavaid tooteid, ilma et see kahjustaks mesilaste kolooniaid.

Loe edasi
12.02.2018
Talunikele pakutakse ekspertteadmisi, tehnoloogiaid ja paremat ligipääsu turgudele

Bayer toetab koostöös vabaühendustega väiketalunikke

Bayer kirjutas Fruit Logistica 2018. aasta messil Berliinis alla koostöölepingutele kahe väiketalunikke toetava vabaühendusega. „80 protsenti arenevates riikides tarbitavast toidust toodavad rohkem kui 500 miljonit väiketalunikku. Aidates neil jätkusuutlikult tootlikkust suurendada, aitame tagada ka toiduga kindlustatuse, samas keskkonda kaitstes,“ ütles Liam Condon, Bayer AG juhatuse liige ja taimekaitse (Crop Science) divisjoni president. „Seepärast teeme koostööd tugevate partneritega, tagamaks ligipääsu tähtsale oskusteabele, kvaliteetsetele toodetele ja turgudele.“

Loe edasi
08.01.2018
Ettevõtte eesmärk on tugevdada oma liidripositsiooni insektitsiidide turul

Bayer tutvustas uut, insektitsiide käsitlevateks teadusuuringuteks ette nähtud kasvuhoonet

Bayer püüab kindlustada oma liidripositsiooni üleilmsel kahjuritõrjeturul. Sel eesmärgil investeeris ettevõte ligikaudu 45 miljonit eurot Monheimi teaduskeskuse juurde umbes 11 000 m2 suuruse kasvuhoone ehitamisse koos kõrvalasuva labori ja kontorihoonega. Kompleks loodi insektitsiide käsitlevate teadusuuringute elluviimiseks.

Loe edasi