01.10.2019
Bayeri korraldatud põllumajanduse tuleviku dialoogkohtumine

Bayer on pühendunud säästvama toidusüsteemi kujundamisele

• Põllumajandus on osa kliimamuutuse lahendusest
• Järgmise 10 aasta jooksul investeeritakse rohkem kui 25 miljardit eurot põllumajanduse teadus- ja arendustegevusse
• Juhtiv digitaalse põllumajanduse platvorm FieldView sel aastal 36 miljonil hektaril

Monheim, 1. oktoober 2019 – Bayer kutsus põllumehi, akadeemikuid, juhtivaid globaalse tööstuse eksperte, ajakirjanikke ja teisi sidusrühmi oma 2019. aasta põllumajanduse tuleviku dialoogkohtumisele, et nad saaksid osaleda ühises arutelus põllumajanduse tuleviku üle.

„Põllumajandus peab kasvavat maailma toitma, ilma et planeet selle tulemusena nälga jääks,“ ütles Bayeri juhatuse liige ja Crop Science osakonna president Liam Condon. „Selleks et põllumehed suudaksid kasvatada piisavalt toitu maailma kasvava elanikkonna vajaduste katteks, säästes samas ka loodusvarasid, on vaja murrangulisi uuendusi.“

Teema „Homne kuulub meile kõigile“ raames toob üritus kokku esinejaid ja osalejaid umbes 40 riigist, et kahe päeva jooksul pidada jõulisi paneeldiskussioone, kõnelusi ja intervjuusid valdkonna probleeme ja võimalusi puudutavatel teemadel. Arutlusel olevate teemade hulka kuuluvad vajadus leida tasakaal toidu tootmise ja meie planeedi säilitamise vahel; tarbijate nõudlus tervisliku toidu järele, millel pole keskkonnale kahjulikku mõju; ning taimekaitsevahendite tähtsus säästva põllumajanduse jaoks.

„Juhtiv positsioon põllumajandusvaldkonnas annab meile võimaluse ja ka kohustuse tegeleda ülemaailmsete probleemidega nagu kliimamuutus, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja toiduga kindlustatus, et aidata luua paremat tulevikku meie planeedi jaoks,“ ütles Condon.

Tänasel üritusel andis Condon teada, et Bayer võtab endale 2030. aastani kolm ambitsioonikat kohustust, et tegeleda mõnede kõige pakilisemate väljakutsetega, millega meie maailm praegu silmitsi seisab.

1. Vähendada taimekaitsevahendite keskkonnamõju 30 protsendi võrra, töötades välja uued tehnoloogiad, mis aitavad põllumajandustootjatel vähendada taimekaitsevahendite koguseid ja võimaldavad nende täpsemat kasutamist.

2. Vähendada kõige saastavamate viljelussüsteemide kasvuhoonegaaside heitkoguseid 30 protsendi võrra nendes piirkondades, mida Bayer teenindab.

3. Toetada arengumaades 100 miljonit väiketalunikku, võimaldades suuremat juurdepääsu säästvatele põllumajanduslahendustele.

„Kui me ühendame innovatsiooni põllumajanduses ärimudeliga, mille keskmes on kestlikkus, saame panustada oma eesmärki muuta elu tõepoolest paremaks,“ ütles Condon oma ettekandes, rõhutades, et läbimurrete saavutamine eeldab teadlaste, novaatorite, reguleerivate asutuste, põllumajandustootjate ja tarbijate kaasamist ning koostööd, et luua usaldust ja saavutada ühiskondlik heakskiit. Condon selgitas, et Crop Science’i pikaajaline edu ei seisne mitte rohkemate toodete müümises, vaid põllumajandustootjate vajadustele kohandatud lahenduste pakkumises, mis võimaldaks neil saavutada paremaid saake säästlikumalt, kasutades vähem vett, maad, tootmissisendeid ja energiat.

Tänane areng ja homsed võimalused

Eelmisel aastal investeeris Bayer põllumajanduse teadus- ja arendustegevusse pro forma 2,3 miljardit eurot – rohkem kui ükski teine konkurent selles tööstusharus – ja see summa peaks järgmise kümne aasta jooksul kokku kasvama rohkem kui 25 miljardi euroni. Uuendustega tegeleb umbes 7300 teadlast enam kui 35 teadus- ja arenduskeskuses ja enam kui 175 aretusjaamas. Osakonna kombineeritud aretus-, biotehnoloogia-, põllukultuuride kaitse ja keskkonnateaduse kanalid suudavad saavutada tipptasemel müüki kuni 30 miljardi euro väärtuses, sellest 17 miljardit eurot loodetakse saada ainuüksi hiljutistest ja lähituleviku algatustest.

„Paljud uued lahendused on saanud teoks tänu pidevale täiustamisele ja ka murrangulistele uuendustele. Inimeste leidlikkus on see jõud, mis aitab tagant tõugata teaduse arengut tervise ja toitumise valdkonnas, et meie maailma paremaks muuta,“ ütles Crop Science osakonna teadus- ja arendustegevuse juht Bob Reiter.

Eelmisel kuul demonstreeris Bayer oma teadussuutlikkust veelgi, tuues turule uuendusliku fungitsiidi, mida turustatakse tehnoloogiakaubamärgi iblon™ all. Toimeainel isoflutsüpraam põhinev uus nisufungitsiid tagab teraviljakultuuride haiguste suurepärase tõrje, tervema ja püsivalt suurema saagi võrreldes olemasolevate turustandarditega.

Jätkuvad investeeringud andmeteadusesse ja uutesse tehnoloogiatesse

Andmeteadus ja uuenduslikud digitaalsed tööriistad võimaldavad Bayeril ka oma äritegevuse tõhusust kestlikult parandada, andes samal ajal põllumajandustootjatele suutlikkuse teha paremaid otsuseid põllukultuuride kasvatamise kohta. Bayeri maisi, sojaoa, puuvilla ja köögiviljade geneetiliste ressursside kogud, järgmise põlvkonna sordid, ettevõtte tugev väikeste molekulide ja tuhandete mikroobide avastamisplatvorm ja suurim seemnete jõudluse andmebaas tähendab, et Bayeril on põllumajanduses lisaks töös olevatele projektidele ka kõige suurem innovatsioonipotentsiaal.

Eelmisel aastal sõlmis Bayer enam kui 60 uut koostöölepet või olemasoleva koostöö laiendamise kokkulepet. Viimati viis ettevõte lõpule tehingu biofarmaatsia valdkonna uuringufirmaga Arvinas ühisettevõtte loomiseks – millele äsja anti nimi Oerth Bio (hääldatakse nagu ingl „Earth“ („Maa“)) – uurimaks, kuidas taimedes ja loomades leiduvad molekulaarselt lagunevad valgud suudavad kaitsta põllukultuure kahjurite ja haiguste eest. Selle partnerluse tulemused ei avalda olulist mõju mitte ainult põllumajandusele, vaid võivad Bayeri farmaatsiaosakonna kaudu tuua kasu inimeste tervisele. Alates tänasest on Oerth Bio tegevjuhiks nimetatud John Dombrosky. Varem töötas ta ettevõtte AgTech Accelerator tegevjuhina, mis otsis üles, moodustas ja arendas uusi suure visiooniga põllumajandustehnoloogia idufirmasid.

„Oleme väga uhked oma juhtiva teadus- ja arendustegevuskanali üle, mis hõlmab 75 projekti seemnete ja sordiaretuse, taimekaitse ja digitaalse põllumajanduse valdkondades,“ lisas Reiter. „Aastas sadade uute hübriidide ja sortide turuletoomisega on meil parimad võimalused avastada, kombineerida ja kohandada lahendusi kasvatajatele kogu maailmas.“

Tootlikkuse suurendamine digitaalsete põllumajandustööriistadega

Praegu pakub Bayer kogu maailmas miljonitel hektaritel põllumajandustootjatele juhtivat platvormi digitaalses põllumajandusruumis. „Kombineerides Bayeri maailmatasemel toote- ja tehnoloogiaportfelli, teadus- ja arendustegevuse ning meie FieldView™  platvormi kaudu pakutava andmete ülevaate viimistletud integreerimise, on põllumajanduse tulevik põnevam kui kunagi varem,“ ütles Sam Eathington, ettevõtte The Climate Corporation juhtiv teadusametnik. FieldView on saadaval USA-s, Kanadas, Brasiilias, Argentiinas ja 15 Euroopa riigis, sealhulgas peamistel turgudel, nagu Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia ja Ukraina. Aastal 2018 tõi Climate turule ka väiketalunikele mõeldud digilahenduse, mille nimi on FarmRise™ ning mis pakub põllumeestele põllumajanduse põhiteavet nende mobiilseadmete kaudu ja aitab nende tegevust täiustada.

„Digitaalne põllumajandus võimaldab individuaalseid lahendusi, mis on kohandatud iga põllumajandusettevõtte vajadustele,“ lisas Eathington. 2018. aastal oli FieldView kasutusel enam kui 24 miljonil hektaril kogu maailmas. Sel aastal on ettevõte teel selle poole, et saavutada eesmärk 36 miljonit hektarit. Platvorm võimaldab põllumeestel põllu andmeid hõlpsalt koguda ja visualiseerida, põllukultuuride tulemusi analüüsida ja hinnata ning põllu varieeruvust kohandatud viljakuse ja külvikavade abil hallata, et optimeerida põllukultuuride tootlikkust. „Me näeme poole miljardi hektari suurust võimalust, kus meie digitaaltehnoloogiaid saab kasutada maailma toidusüsteemi kestlikuks parandamiseks,“ ütles Eathington. „Meie üldeesmärk on juhtida uuendusi ja olla teerajaja üleminekul digitaalsele põllumajandusele, et aidata rakendada kestliku põllumajanduse uusi standardeid.“

Lisateavet Bayeri moodsa põllumajanduse visiooni kohta leiate siit: www.bayer.com/en/advancing-together.aspx

Lisateavet Bayeri kestlikkuse algatuste kohta leiate veebisaidilt: www.bayer.com/commitments.

Bayerist

Bayer on ülemaailmne ettevõte, mille peamised kompetentsivaldkonnad bioteaduste alal on tervishoid ja toitumine. Ettevõtte tooted ja teenused on mõeldud inimeste hüvanguks, need toetavad jõupingutusi, et ületada maailma elanikkonna kasvamise ja vananemisega seonduvad väljakutsed. Samal ajal soovib kontsern suurendada oma tulu ja luua väärtust uuenduslikkuse ja kasvu kaudu. Bayer on pühendunud säästva arengu põhimõtetele ning Bayeri kaubamärk tähistab usaldust, usaldusväärsust ja kvaliteeti kogu maailmas. 2018. eelarveaastal töötas kontsernis ligikaudu 117 000 inimest ja selle müügikäive oli 39,6 miljardit eurot. Investeeringud ulatusid 2,6 miljardi euroni, teadus- ja arendustegevuse kulud 5,2 miljardi euroni. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.bayer.com

Kontakt:
Holger Elfes, telefon +49 2173 38-3270
E-post: holger.elfes@bayer.com

Claudia Karsten, telefon +49 2173 38-3531
E-post: claudia.karsten@bayer.com

hel (2019-0251E)

 

Tulevikku suunatud avaldused

Käesolev pressiteade võib sisaldada tulevikku suunatud avaldusi, mis põhinevad Bayeri juhtkonna praegustel eeldustel ja prognoosidel. Erinevad teadaolevad ja tundmatud riskid, ebakindlus ja muud tegurid võivad põhjustada olulisi erinevusi ettevõtte tegelike tulemuste, finantsolukorra, arengu või tulemuslikkuse ja siin esitatud hinnangute vahel. Need tegurid hõlmavad faktoreid, mida käsitletakse Bayeri avalikes aruannetes ja mis on kättesaadavad Bayeri kodulehel aadressil www.bayer.com. Ettevõte ei võta endale mingit vastutust nende tulevikku suunatud avalduste ajakohastamise eest ega nende vastavuse eest tulevastele sündmustele või arengule.