21.11.2018
Avatud Crop Science: järgmine samm

Bayer võimaldab ligipääsu glüfosaadiuuringutele

Monheim, 21.11.2018 – Bayer lisab peagi oma läbipaistvusele pühendatud veebiplatvormi glüfosaadi ohutusuuringute kokkuvõtted. Selle sammuga tähistab ettevõte 7.12.2017 käivitatud läbipaistvust edendava algatuse Transparency Initiative esimest aastapäeva.

“Ühise ettevõttena edasi liikudes on läbipaistvuse säilitamine meie jaoks väga tähtis,” ütles Bayer AG juhatuse liige ja Crop Science üksuse president Liam Condon. “Me mõistame, et inimesed tahavad saada glüfosaadi kohta rohkem infot ja me oleme huvitatud sellest, et glüfosaati puudutavad ohutusandmed oleksid meie veebiplatvormi kaudu kättesaadavad. Läbipaistvusele pühendatud veebiplatvorm on kehtestanud sektoris uued vastutuse standardid. Me lubame, et kasutame seda platvormi ka edaspidi selleks, et jagada avalikkusega teaduspõhist informatsiooni.”

Bayeri platvorm on näide sellest, kuidas taimekaitsevahendite ohutusuuringute läbipaistvuse tagamine aitab ettevõttel edastada teaduspõhist infot oma toodete ja nende ohutu kasutamise kohta, avaldamata samas konfidentsiaalset äriteavet. Hiljuti tunnustati seda algatust 2018 Agrow Awards auhindade jagamisel parima avalikkuse teavitamise programmi tiitliga silmapaistva tegevuse eest info edastamisel agrokemikaalide ja agrobiotehnoloogiliste toodete kasu kohta.

Lisaks sellele, et 7. detsembril 2018 avalikustatakse glüfosaadiuuringute kokkuvõtted, võimaldab Bayer järgmisel aastal ligipääsu ettevõttele kuuluvatele ohutusuuringute raportitele, mis olid aluseks detsembris Euroopas vastu võetud otsusele toimeaine kasutusluba pikendada.

Bayer
Bayer on rahvusvaheline bioteaduste ettevõte, mille peamised tegevusalad on tervishoid ja põllumajandus. Bayeri tooted ja teenused on loodud eesmärgiga inimesi aidata ning nende elukvaliteeti parandada. Ühtlasi soovib kontsern luua väärtust uuenduste, kasvu ja kõrge tulupotentsiaali kaudu. Bayer järgib kestliku arengu põhimõtteid ning tegutseb eetilise ja sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena. Eelarveaastal 2017 pakkus kontsern tööd ligi 99 800 inimesele ja teenis 35 miljardit eurot müügitulu. Kapitalikulud olid kokku 2,4 miljardit eurot, teadus- ja arenduskulutused 4,5 miljardit eurot. Rohkem infot aadressil www.bayer.com.

Tulevikku suunatud väited
See pressiteade võib sisaldada tulevikku suunatud väiteid, mis põhinevad Bayeri juhtkonna praegustel eeldustel ja prognoosidel. Erinevad teadaolevad ja teadmata riskid, määramatus või muud tegurid võivad kaasa tuua olulisi erinevusi ettevõtte tegelike tulevikutulemuste, finantsolukorra, arengu või saavutuste ning siintoodud hinnangute vahel. Kõnealused tegurid hõlmavad Bayeri avalikes aruannetes kirjeldatut, mille teave on saadaval aadressil www.bayer.com. Ettevõte ei vastuta tulevikku suunatud väidete uuendamise või nende kohandamise eest tulevikusündmustele või -arengutele.