08.01.2021

CureVac ja Bayer ühendavad jõud COVID-19 vaktsiinikandidaadi CVnCoV väljaarendamiseks

  • Ettevõtted sõlmisid omavahelise koostöö- ja teenuslepingu
  • Bayer pakub CureVacile tuge mitmes etapis, sealhulgas toetab CVnCoV arendust ja tarnimist 
  • Tänu koostööle Bayeriga saab CureVac toetuda Bayeri ekspertiisile ja väljaarendatud infrastruktuurile
  • Plaan on tarnida mitusada miljonit vaktsiinidoosi

Berliin ja Tübingen, Saksamaa/ Boston, USA, 7. jaanuar, 2021

Bayer on sõlminud koostöö- ja teenuslepingu biofarmaatsia ettevõtte CureVac N.V.-ga (Nasdaq: CVAC), et töötada välja informatsiooni-RNAl (mRNA) põhinevaid uue klassi ravimeid. Lepingutingimuste kohaselt toetab Bayer CureVaci COVID-19 vaktsiinikandidaadi CVnCoV edasiarendamist, tarnimist ja sellega võtmeturgudel opereerimist. Bayeril on oskused ja väljaarendatud infrastruktuur, et pakkuda valitud riikides tuge kliinilises uuringute läbiviimises, registreemisalal, ravimiohutuse järelevalves, meditsiinilises teabes ja ravimite logistikas.

„Vajadus COVID-19 vastaste vaktsiinide järele on tohutu. Seetõttu on meil hea meel pakkuda märkimisväärset tuge mRNA-tehnoloogia ühele liidrile, CureVacile, nende COVID-19 vaktsiinikandidaadi edasiarendamisel ja turule toomisel, ” ütles Stefan Oelrich, Bayer AG juhatuse liige ja Bayeri retseptiravimite divisjoni president. "Oleme väga pühendunud, et oma teadmiste, oskuste ja infrastruktuuriga anda panus selle pandeemia lõpetamiseks."

"Meil on väga hea meel ühendada jõud Bayeriga, kelle teadmised ja infrastruktuur aitavad meil CVnCoVi vaktsiinikandaati võimalikult paljudele inimestele veelgi kiiremini kättesaadavaks teha," ütles CureVaci tegevjuht dr Franz-Werner Haas. "Tuginedes CVnCoV-ga siiani saadud positiivsetele andmetele, on meil nüüd tugev partner, kes pärast vajalike regulatiivsete lubade saamist saab kaasa aidata vaktsiini jõudmisel seda vajavatele inimestele.“

Koostöökokkuleppe alusel on CureVac toote müügiloahoidja, ning Bayer toetab CureVaci Euroopa Liidu (EL) riikides ja teistes Euroopa riikides toimuvates tegevustes. Bayeril on lisaks võimalus saada müügiloahoidjaks muudel turgudel väljaspool Euroopat. Ettevõtted kavatsevad panna kokku oma tugevused, et CureVac saaks pärast heakskiidu saamist tarnida sadu miljoneid CVnCoV vaktsiinidoose kogu maailmas. Mõlemad ettevõtted annavad parima, et koostöös anda tähelepanuväärne panus COVID-19 pandeemia peatamisele.

CureVac laiendab hetkel oma vaktsiinikandidaadi väljatöötamise, tootmise ja levitamise partnerite võrgustikku. 2020. aasta novembris teatas ettevõte, et tugevdab oma Euroopa tootmisvõrgustikku, tehes koostööd teiste seas ka Wackeri ja Farevaga. Eelmise aasta 14. detsembril saavutas ettevõte uue verstaposti CVnCoV arendamisel, alustades oma ülemaailmset 2b/3 faasi kliiniliste uuringute etappi.

Bayerist

Bayer on ülemaailmne bioteaduste ettevõte omades pädevust tervishoiu ja põllumajanduse valdkonnas. Kontserni toodete ja teenuste eesmärk on tuua inimestele kasu, aidates leida lahendusi tõsistele väljakutsetele, mis on seotud üha suureneva ja vananeva rahvastikuga. Samal ajal püüdleb kontsern selle poole, et suurendada oma tulu ja luua väärtust uuenduste ja kasvu kaudu. Bayer järgib rangelt säästva arengu põhimõtteid, Bayeri kaubamärk esindab usaldust, kindlust ja kvaliteeti kõikjal maailmas. 2019. aastal andis kontsern tööd umbes 104 000 inimesele ja selle müügitulu ulatus 43,5 miljardi euroni. Kapitalikulud moodustasid 2,9 miljardit eurot, teadus- ja arendustegevuse kulud aga 5,3 miljardit eurot. Lisateabe saamiseks minge aadressile www.bayer.com.

CureVacist

CureVac on globaalne biofarmaatsia ettevõte informatsiooni-RNA (mRNA) tehnoloogia valdkonnas, omades rohkem kui 20 aastat kogemusi mitmekülgsete bioloogiliste molekulide arendamises ja optimeerimises meditsiinilistel eesmärkidel. CureVaci tehnoloogia põhimõte on keemiliselt muundamata mRNA kasutamine andmekandjana, et anda inimkehale juhiseid toota oma valke, mis on võimelised võitlema paljude haiguste vastu. Oma patenteeritud tehnoloogiale tuginedes on ettevõte ehitanud sügavapõhjalise kliinilise protsessi profülaktiliste vaktsiinide, vähiteraapiate, antikeharavide ja haruldaste haiguste ravi valdkondades. CureVaci esmane avalik pakkumine toimus New Yorgi Nasdaqis 2020. aasta augustis. CureVaci peakontor asub Saksamaal Tübingenis ja nende harukontorites Tübingenis, Frankfurdis ja USA-s Bostonis töötab üle 500 inimese. Lisateavet leiate aadressilt http://www.curevac.com/.

CureVaci meediakontakt

Thorsten Schüller, Kommunikatsiooni asepresident
Telefon+49 7071 9883-1577
Email: thorsten.schueller@curevac.com

CureVac investorsuhete kontakt

Dr. Sarah Fakih, Investorsuhete asepresident
Telefon +49 7071 9883-1298
Mobiiltelefon +49 160 90 496949
Email: Sarah.fakih@curevac.com

Bayeri kontakt:

Astrid Kranz, phone +49 30 468-12057
Email: astrid.kranz@bayer.com

Anne Jorgal, phone +49 30 468-14565
Email: anne.jorgal@bayer.com

Bayeri investorpäringute kontakt

Bayeri investorsuhete tiim
Telefon +49 214 30-72704
Email: ir@bayer.com
www.bayer.com/en/investors/ir-team

Rohkem informatsiooni https://pharma.bayer.com/
Jälgige Facebookis: http://www.facebook.com/pharma.bayer
Jälgige Twitteris: @BayerPharma

 

ak                   (2021-0003E)

Bayer Tulevikku suunatud avaldused
See pressiteade võib sisaldada tulevikku suunatud avaldusi, mis põhinevad Bayeri juhtkonna praegustel eeldustel ja prognoosidel. Mitmesugused teadaolevad ja teadmata riskid, muutujad ja muud tegurid võivad ettevõtte tegelikke tulemusi, finantsolukorda, arengut ja tegevusnäitajaid ning esitatud prognoose tulevikus olulisel määral muuta. Neid tegureid on muu hulgas käsitletud Bayeri avalikes aruannetes, mis on kättesaadavad Bayeri veebisaidil www.bayer.com. Ettevõte ei ole kohustatud kõnealuseid tulevikku suunatud avaldusi ajakohastama ega tulevikus toimuvate sündmuste või arengutega vastavusse viima.

CureVaci Tulevikku suunatud avaldused

See pressiteade sisaldab avaldusi, mis kujutavad endast tulevikku suunatud avaldusi, nagu see mõiste on määratletud Ameerika Ühendriikide 1995. aasta eraväärtpaberite kohtuvaidluste reformimise seaduses, sealhulgas avaldusi, mis väljendavad CureVaci arvamusi, ootusi, veendumusi, plaane, eesmärke, oletusi või prognoose ( "ettevõte") tulevaste sündmuste või tulevaste tulemuste osas, erinevalt ajaloolisi fakte kajastavatest väidetest. Näiteks võib tuua ettevõtte strateegiate, rahastamiskavade, kasvuvõimaluste ja turu kasvu arutelu. Mõnel juhul saate selliseid tulevikku suunatud väiteid tuvastada terminoloogia abil, näiteks "ennetada", "kavatseda", "uskuda", "hinnata", "planeerida", "otsida", "projekt" või "oodata" " võib, nende terminite või sarnaste väljendite negatiivne võib olla, "tahtmine", "oleks", "võiks", "potentsiaal", "kavatsemine" või "peaks". Tulevikku suunatud avaldused põhinevad juhtkonna praegustel veendumustel ja eeldustel ning ettevõttele praegu kättesaadaval teabel. Need tulevikku suunatud avaldused ei taga siiski ettevõtte tegevust ja te ei tohiks sellistele avaldustele põhjendamatult tugineda. Tulevikku suunatud avaldusi mõjutavad paljud riskid, ebakindlus ja muud muutlikud asjaolud, sealhulgas negatiivsed ülemaailmsed majandustingimused ning jätkuv ebastabiilsus ja volatiilsus ülemaailmsetel finantsturgudel, võime saada rahastamist, võime teha praeguseid ja tulevasi prekliinilisi uuringuid ja kliinilisi uuringuid, regulatiivse heakskiidu ajastamine, kulu ja ebakindlus, tuginemine kolmandatele osapooltele ja koostööpartneritele, võime tooteid turustada, võime toota tooteid, võimalikud muudatused kehtivates ja kavandatavates õigusaktides, määrustes ja valitsuse poliitikas, kasvava konkurentsi ja ettevõtte konsolideerimise surve tööstuse, COVID-19 pandeemia mõjud ettevõtte ärile ja tegevuse tulemustele, suutlikkus majanduskasvu juhtida, tuginemine võtmetöötajatele, tuginemine intellektuaalomandi kaitsele, võime tagada patsiendi ohutus ja töötulemuste kõikumine valuutakursside või o mõju tegurid. Sellised riskid ja ebakindlus võivad põhjustada avalduste ebatäpsuse ja lugejaid hoiatatakse, et nad ei lootaks põhjendamatult sellistele avaldustele. Paljud neist riskidest ei kuulu ettevõtte kontrolli alla ja võivad põhjustada tegelike tulemuste olulise erinevuse nendest, mis tema arvates ilmnevad. Selles pressiteates sisalduvad tulevikku suunatud avaldused tehakse ainult selle kuupäeva seisuga. Ettevõte ei võta kohustust ajakohastada selliseid avaldusi ega avalikustada selliste avalduste muudatuste tulemused, et kajastada tulevasi sündmusi või arengut, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.

Lisateabe saamiseks vaadake ettevõtte aruandeid ja dokumente, mis on esitatud USA väärtpaberite ja börsikomisjonile (SEC). Need dokumendid leiate EDGAR-it külastades SEC-i veebisaidil www.sec.gov.