17.09.2018

Järgmine põlvkond põllumajandustalente on oodatud 2019 Youth Ag Summit konverentsile Brasiilias

• 2019. a. novembris Brasiilia pealinnas Brasílias toimuvale tippkohtumisele valitakse kandideerijate hulgast 100 noort põllumajandusentusiasti vanuses 18-25.
• Bayeri partnerid 2019 Youth Ag Summit tippkohtumise korraldamisel on Nuffield Brazil ja AIESEC Brazil.
• Kandideerimine on avatud kuni 10. jaanuarini 2019.

Monheim, 17.09.2018 – Bayeril on hea meel teatada, et avatud on kandideerimine neljandal Youth AgVocate Summit tippkohtumisel osalemiseks. Järgmine Youth Ag Summit toimub koostöös noorteorganisatsioonidega Nuffield Brazil ja AIESEC Brazil 4. – 6. novembrini 2019 Brasiilia pealinnas Brasílias.

Youth Ag Summit toob üle maailma kokku 100 noort talenti vanuses 18-25, et otsida koos vastuseid küsimusele, kuidas toita maailma rahvastikku jätkusuutlikumal viisil.

“Innovatsioon põllumajanduses on täna tähtsam kui kunagi varem, sest me peame leidma võimalusi kasvava rahvastiku toitmiseks viisil, mis säästaks ka loodusvarasid,” ütles Bayer AG juhatuse liige ja Crop Science divisjoni juht Liam Condon. “Noored, kes tahavad kujundada põllumajanduse tulevikku, peavad olema nende muutuste eesotsas.”

Oodatud on ideed ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks

2019. a. tippkohtumisele kandideerimiseks peavad noored salvestama video, kus nad tutvustavad oma ideed toidupuudusega võitlemiseks, lähtudes ÜRO kestliku arengu eesmärkidest. Sobivad kandidaadid on noored vanuses 18-25, kes soovivad olla toidu- ja põllumajandusvaldkonna eestkõnelejateks. Kandideerijatel palutakse mõelda, kuidas saaksid noored kutsuda ellu muutusi kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks ning millise panuse saaksid nemad anda toidujulgeoleku tagamisse. Juhised kandideerimiseks on leitavad siit.

100 valitud delegaadi jaoks on Youth Ag Summit kui ideede inkubaator, mis aitab osalejatel ideid ellu viia ja annab neile projektide teostamiseks vajalikud oskused. Tippkohtumise käigus kõnelevad noortele valdkonna eksperdid ja toimuvad ekskursioonid, et delegaadid õpiksid põllumajandussektorit paremini tundma.

Youth Ag Summit suundub Brasiiliasse

“Youth Ag Summit on kõigest 5 aastaga andnud olulise tõuke muutuste elluviimiseks ja näidanud üle 300-le väga andekale osalejale, et neil on võimalik maailma mõjutada,” lisas Ladina-Ameerika Crop Science divisjoni juht Rodrigo Santos. “Meil on suur rõõm, et tippkohtumine toimub esimest korda Ladina-Ameerikas. Ma loodan, et Brasiilia edukas põllumajandussektor inspireerib delegaate arendama uusi lahendusi toidupuudusega võitlemiseks ja astuma järgmisi samme toidu- ja põllumajandusvaldkonna tulevaste liidritena.”

2019. aasta Youth Ag Summit toimub Brasiilia pealinnas Brasílias, mis kuulub UNESCO maailmapärandi nimekirja. Brasília, kus asub riigi valitsus ja üle 120 riigi saatkonnad, on ideaalne koht, kus vastu võtta uusi “agvokaate” – põllumajanduse eestkõnelejaid, kes hakkavad kujundama toidu tootmise tulevikku.

“Me usume, et ettevõtlikkus on see, mis aitab maailma muuta. Noori tuleb innustada ja anda neile võimalus kujuneda toidujulgeoleku ja kestliku põllumajanduse aktiivseteks eestvedajateks,” sõnas AIESEC Brasiilia äriarenduse juht Jonathan Volpato. ”Meil on hea meel teha koostööd Bayeriga, et tuua liikumisse uusi noori Brasiilias, kus innovatsioon ja jätkusuutlikkus on tihedalt seotud. Need tulevased juhid on parema tuleviku võti ja me ei jõua ära oodata, et nendega järgmisel aastal kohtuda.”

Nuffield Brazili president Fabiano Paganella lisas: “Järgmine põlvkond põllumehi, teadlasi, ettevõtjaid ja ühiskonnaaktiviste hakkab põllumajandust ümber kujundama. Koostöö Bayeriga 2019 Youth Ag Summit tippkohtumise raames annab meile võimaluse toetada noori talente ja viia kokku valdkonna tulevasi liidreid, et aidata neil lahendada pakilisi ühiskondlikke probleeme ja ehitada paremat tulevikku.”

Liikumine, mis algatab muutusi

Alates 2013. aastast, mil Youth Ag Summit toimus esimest korda, on see kasvanud liikumiseks, mida juhivad nn agvokaadid – noored, kes otsivad aktiivselt lahendusi toidujulgeolekut puudutavatele probleemidele. Tänaseks on tippkohtumisel osalenud üle 300 delegaadi enam kui 50 riigist. Projekti vilistlased on osalenud väljapaistvatel rahvusvahelistel üritustel nagu ÜRO toidujulgeoleku komitee istung Roomas, EAT Stockholm toidufoorum ja Euroopa Arengupäevad.

“Youth Ag Summit andis mulle võimaluse töötada koos sarnaselt mõtlevate noortega projekti kallal, mis puudutas toidujulgeolekut soolise võrdõiguslikkuse kontekstis,” ütles Cassandra Hayward, kestliku arengu eriala tudeng, kes esindas 2017. aasta tippkohtumisel Kanadat. “Koos lõime AgriKUA, mittetulundusühingu, mille eesmärk on anda Keenia naistudengitele veebiplatvormi kaudu teadmisi põllumajandusest, ettevõtlusest ja seadusandlusest. Meie eesmärk on koolitada naisi mentoriteks ja liidriteks, kes suudaksid enda kogukonnas jätkusuutlikke muutusi juhtida.”

Youth Ag Summit 2019 tippkohtumisele saab kandideerida veebilehel www.youthagsummit.com. Täiendav info on leitav sotsiaalmeediast teemaviidete #plantyourpath ja #youthagsummit järgi või tellides uudiskirja aadressilt www.newsletter.youthagsummit.com/

Youth Ag Summit tippkohtumine

Noorte tippkohtumise Youth Ag Summit eesmärk on innustada ja kasvatada noori liidreid, kes võitleksid kestliku põllumajanduse ja toidujulgeoleku eest, ja tuua toidu tootjad ja tarbijad teineteisele lähemale. Eelnevalt on tippkohtumine toimunud Kanadas, Austraalias ja Belgias ning sel aastal liigutakse esimest korda Ladina-Ameerikasse. Bayer katab kõik delegaatide reisi- ja majutuskulud ning muud seotud kulud.

Tippkohtumine on osa Bayeri terviklikust ja pikaajalisest põllumajandushariduse programmist, mis julgustab noori vanuses 18-28 õppima kestliku põllumajanduse põhimõtteid. Programmi eesmärk on innustada järgmist põlvkonda omandama teadmisi kaasaegsest põllumajandusest ja leidma lahendusi toidujulgeoleku tagamiseks. Bayer kui teaduspõhine ettevõte töötab selle nimel, et ühiskonnas tehnoloogiat populariseerida ja toetada teadlaste järelkasvu.

Nuffield Brazil

Nuffield rahvusvaheline põllumajandusteadlaste programm toetab, koolitab ja inspireerib põllumajandusvaldkonna juhte. Nuffieldi stipendiaadid on tootjad ja põllumajandusvaldkonna professionaalid vanuses 25 – 45, kes reisivad üle maailma, et uurida põllumajandusega seotud probleeme ja võimalusi. Nuffieldi rahvusvahelisse võrgustikku kuulub enam kui 1700 liiget ning programm annab osalejatele võimaluse nii isiklikuks kui erialaseks arenguks kogemusreiside ja põllumajanduse kaasaegsete probleemide uurimise kaudu. Nuffieldi stipendiaadid osalevad programmi iga-aastasel konverentsil, grupireisidel ja individuaalsetel reisidel rohkem kui kümnesse riiki. Lisainfot leiab aadressidelt www.nuffieldinternational.org ja www.nuffield.com.br.

AIESEC Brazil

AIESEC on rahvusvaheline noorteprogramm kuni 30-aastastele tudengitele ja hiljuti ülikooli lõpetanutele, kes soovivad panustada enda ja oma kogukonna arengusse ning hinnata ja arendada oma juhtimisoskusi. Neid huvitavad üleilmsed probleemid, kultuuridevaheline dialoog ja nad soovivad ennast arendada praktiliste kogemuste kaudu vabatahtlike või ettevõtjatena. Lisainfot leiab veebilehtedelt www.aiesec.org ja www.aiesec.org.br.

Kontakt:
Sophia Paulus, tel. +49 2173 38-7023
E-post: sophia.paulus@bayer.com

Tulevikku suunatud väited

See pressiteade võib sisaldada tulevikku suunatud väiteid, mis põhinevad Bayeri juhtkonna praegustel eeldustel ja prognoosidel. Mitmed teadaolevad ja teadmata riskid, määramatus ja muud tegurid võivad kaasa tuua olulisi erinevusi ettevõtte tegelike edaspidiste tulemuste, finantsolukorra, arengu või saavutuste ning siintoodud hinnangute vahel. Kõnealused tegurid hõlmavad Bayeri avalikes aruannetes kirjeldatut, mille teave on saadaval aadressil www.bayer.com. Ettevõte ei vastuta tulevikku suunatud väidete uuendamise ega kohandamise eest tulevikusündmustele või -arengutele.