18.09.2018
Põllumajanduse Tulevikudialoog 2018:

Bayer tutvustas oma põllumajanduse tulevikuvisiooni

Ettevõte rõhutas põllumajandustootjate, tarbijate ja kogu planeedi huve arvestavat innovatsiooni, kestlikkust ja digitaliseerimist

Monheim, 18. september 2018 - Bayer tutvustas täna kogu maailma põllumajandussektori esindajate, teadlaste, kodanikuühenduste ja valdkonna ekspertide osavõtul toimunud üritusel oma visiooni tuleviku põllumajandusest ning kinnitas pühendumust innovatsioonile, kestlikkusele ja digipöördele, et aidata toita maailma kasvavat elanikkonda planeeti ära kurnamata.

„Põllumajandustootjad ihkavad uuendusi, mis aitaks neil vähemate vahenditega kasvatada rohkem ning tagada ohutu, toitva ja taskukohase toidu kättesaadavuse nii täna kui ka tulevikus,“ sõnas Bayeri juhatuse liige ja taimeteaduse divisjoni juht Liam Condon oma ettekandes foorumil „Põllumajanduse Tulevikudialoog 2018“.

Tegemist on ettevõtte esimese suurema üritusega pärast 21. augustil lõpule jõudnud ühinemist ning see toob kokku arvukate eri elualade arvamusliidreid ja huvigruppe, et arutada maailma toidusüsteemi kestlikkuse edendamise võimalusi, pidades silmas nii põllumajandustootjate, tarbijate kui ka planeedi huve.

„Maailma ees seisavad tohutud katsumused, sealhulgas kliimamuutused, loodusressursside piiratus ning rahvastiku kasv,” märkis Condon. „Me usume, et põllumajandus on üks oluline osa lahendusest ning meie ülitalendikas ülemaailmne tiim teeb vastutustundlikku ühistööd ja tegutseb koos meie partneritega, et neid katsumusi paremini ületada.“

Digipööre

Condon nentis, et üks innovatsiooni tõukejõude on digipööre, mis annab põllumajandustootjatele uuel tasemel ülevaate oma põldudest ning pakub arukamateks valikuteks vajalikke andmeid ja teadmisi. „Digitaalsed töövahendid on toonud muutusi paljudes majandusharudes, kuid ettekujutus nende mõjust põllumajandusele on meil alles tekkimas. Uued võimsad digitaalsed töövahendid ning andmeanalüüs aitavad meil suurendada põllumajandustootjate tootlikkust ja edendada kestlikkust.“Bayeri tütarettevõte The Climate Corporation tõi sel kuul Euroopas turule juhtiva digitaalse põllumajandusplatvormi* Climate FieldView™. See platvorm, mis on juba saadaval ka USAs, Kanadas ja Brasiilias, võimaldab põllumajandustootjatel hõlpsalt koguda ja visualiseerida põldude andmeid, analüüsida ja hinnata põllukultuuride kasvu ning hallata oma eri tüüpi põlde kohandatud väetamis- ja külvikavade alusel, et saavutada optimaalne tootlikkus.

Kuna ettevõte on seadnud endale eesmärgiks aidata digitaalsete töövahenditega suurendada jätkusuutlikult tootlikkust kõigil põllumeestel, pakub Climate nüüd India väikefarmeritele agronoomiateavet ja nõustamist läbi mobiilse farmirakenduse FarmRise™. Ettevõte plaanib FarmRise'i™ Indias laiemalt levitama hakata 2019. aastal. Edaspidi on kavas laieneda ka Aasiasse, Aafrikasse ja Lõuna-Ameerikasse.

Innovatsioon

Climate'i digitaalne platvorm on vaid üks näide uuendustest, mille Bayer soovib teha põllumajandustootjatele kättesaadavaks. „Nüüd on meil üle maailma tuhandeid teadus- ja arendustöötajaid ning meie aretuse, bioloogia, keemia ja andmeteaduse oskusteave on turu parimal tasemel,“ ütles taimeteaduse divisjoni uus teadus- ja arendusjuht Bob Reiter. „Tean, et nende ühendatud loovus, koostöövaim ja avastamiskirg aitavad luua põllumajandustootjate vajadustele täpselt kohandatud lahendusi, mis toetavad ka meie enda äri. Murrangulised uuendused sünnivad just eri teadusvaldkondade kokkupuutel.”

2019. aastal turule toodav putukatõrjevahend vayego™ lehtede ja mulla töötlemiseks riisi- ja maisikasvatuses ning aianduses on uuenduslik taimekaitsevahend, mis annab põllumajandustootjatele palju eeliseid võitluses laastavate tõukude ja röövikutega ning teatud liiki mardikate ja imevate kahjuritega.  Turuletoomiseks on valmis ka mitmed kahjurikindlamad ja taimekaitsevahenditega paremini töödeldavad seemnesordid, mis annavad igalt hektarilt optimaalse saagi. Need innovatiivsed tooted on näiteks teise põlvkonna putukakindel sojauba (uue põlvkonna Intacta RR2 PROTM) ning lutika- ja ripslasekindel puuvill. Köögiviljaseemnete teadus- ja arendustiim on loonud 20 eri põllumajanduskultuurist 200 uut sorti, et pakkuda kogu maailma farmeritele ja nende lõppklientidele suuremat toodanguvalikut.

Kestlikkus

Maailma põllumajanduse tulevikuprobleemide lahendamiseks ei piisa siiski üksnes tehnilistest uuendustest. „Et anda oluline panus ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisse, peame tagama, et meie uuendustegevus ei keskenduks üksnes tehnilistele uuendustele, vaid ka kaasavale ning kohalike kogukondade säästvat ja terviklikku arengut toetavale sotsiaalsele innovatsioonile,“ sõnas taimeteaduse divisjoni uus põllumajanduspoliitika ja kestlikkuse valdkonnajuht Jesus Madrazo. „Kui rääkida kestlikkusest, on küsimus tegelikult selles, kuidas abistada nii Aafrika väikefarmereid kui ka USA või Brasiilia suuri sojaoatootjaid näiteks oma maade tervise ja viljakuse kaitsmisel, et anda need järgmisele põlvkonnale üle paremas seisus, kui nad ise need üle võtsid,“ rõhutas Madrazo.

Ettevõte paneb endiselt suurt rõhku ka läbipaistvusele. Bayer võimaldab juurdepääsu ohutuse seisukohalt olulistele taimekaitseuuringutele, et selgitada, millistel alustel on iga konkreetne taimekaitsevahend registreeritud ning kuidas on katsetatud selle ohutust. Kui ühiskond meie tööd usaldab, saame uuendustega jätkata ning oleme kindlalt veendunud, et läbipaistvus on selle usalduse vundament, selgitas Madrazo.
Lisateavet Bayeri moodsa põllumajanduse visiooni kohta leiate siit:

Advancing together

*Saadaval App Store'is Prantsusmaal, Saksamaal, Ukrainas, Rumeenias, Itaalias ja Hispaanias ning edaspidi ka teistes riikides.

Kontakt:
Holger Elfes, telefon +49 2173 38 3270
E-post: holger.elfes@bayer.com
Rohkem infot leiate veebisaidilt www.bayer.com.

Tulevikku suunatud avaldused
See pressiteade võib sisaldada tulevikku suunatud avaldusi, mis põhinevad Bayeri juhtkonna praegustel eeldustel ja prognoosidel. Mitmesugused teadaolevad ja teadmata riskid, muutujad ja muud tegurid võivad ettevõtte tegelikke tulemusi, finantsolukorda, arengut ja tegevusnäitajaid ning esitatud prognoose tulevikus olulisel määral muuta. Neid tegureid on muu hulgas käsitletud Bayeri avalikes aruannetes, mis on kättesaadavad Bayeri veebisaidil www.bayer.com. Ettevõte ei ole kohustatud kõnealuseid tulevikku suunatud avaldusi ajakohastama ega tulevikus toimuvate sündmuste või arengutega vastavusse viima.