Materjalid

Publikatsioonid

Üksiknumbrid, tellimused, allalaaditavad failid.

Annual Reports (aastaaruanded)
Aastaaruanne sisaldab lisaks bilanssidele ja kasumiaruannetele ohtralt infot ettevõtte ärilise arengu kohta. Loe edasi

Quarterly Reports (kvartaliaruanded)
Meie kvartaliaruanded hoiavad teid kursis käesoleva majandusaasta tulemustega. Loe edasi

Sustainable Development Report (jätkusuutliku arengu aruanne)
Bayeri jätkusuutliku arengu aruanne annab ülevaate ettevõtte tegevusest keskkonnahoiu ja ühiskondliku vastutuse vallas. Loe edasi

At a Glance - Sustainability at Bayer (põgus ülevaade jätkusuutlikust arengust Bayeris)
Lühike ülevaade võtab kokku olulise info, mis puudutab ettevõtte jätkusuutlikku arengut. Loe edasi

research
Ajakiri research sisaldab kergesti loetavaid teadusteemalisi artikleid, mis puudutavad Bayeri teadustegevust. Loe edasi

Bayer magazine
Interaktiivsesse ajakirja lisatakse uusi artikleid regulaarselt. Bayer magazine sisaldab rohkelt huvitavaid ja informatiivseid artikleid ettevõtte kohta. Loe edasi

Names, Figures, Facts (nimed, arvud, faktid)
Bayer A-st Z-ni: ülevaade sisaldab põhilist infot Bayeri kontserni kohta. Loe edasi

Baylab. Discover Science.
Ülevaade Bayeri koolilaboratooriumitest. Innovatiivse ettevõttena panustab Bayeri õpilastes huvi tõstmise vastu teadusesse ja on seetõttu loonud mitmeid laboratooriume, mis on mõeldud spetsiaalselt kooliõpilastele. Loe edasi