08.01.2019
Uus prognostiline külvitehnoloogia tagas 2018. aastal head tulemused

Bayer laiendab Climate Corporationi digitaalset uuendustegevust, et teha murrangulised digivahendid kättesaadavaks senisest suuremale arvule põllumajandustootjatele

Monheim, 8. jaanuar 2019 – Bayeri tütarettevõte Climate Corporation (edaspidi Climate), kes on juhtiv põllumajanduse uuenduslike digilahenduste arendaja, teatas täna uut prognostilist seemnevilja selektsiooni- ja külvitehnoloogiat Seed Advisor kasutavate põllumeeste headest saagitulemustest. Lisaks Seed Advisorile pakkus Climate 2018. aastal oma digipõllumajanduse platvormi kaudu põllumeestele 25 uut lahendust, et tootjad saaksid kasutada andmepõhisemat teavet tootlikkuse jätkusuutlikuks suurendamiseks.

USA-s 2018. aasta augustis kasutusele võetud Seed Advisor toetab seemnevilja müüjaid prognoosmudeliga, mis ühendab endas valdkonna suurima patenteeritud seemnegeneetika andmekogu ja piirkondlikud andmed seemnevilja saagikuse kohta, et leida iga põllu jaoks kõige paremaid tulemusi andvad hübriidid. Climate'i aktiivse tegevuse käigus uute digilahenduste turuletoomisel katsetas rühm põllumehi ja seemnevilja vahendajaid digivahendit 2018. aasta kasvuperioodil välioludes FieldView™ Innovatorsi programmi raames u 40 000 hektaril USA Iowa, Illinoisi ja Minnesota osariikides. Koristustulemused näitasid, et keskmiselt oli saak 792 liitrit hektari kohta suurem, kui see oleks olnud Seed Advisori soovitusi kasutamata, kusjuures efektiivsusnäitaja oli üle 80%.

„Tegemist on lihtsa vahendiga, mis on mõeldud põllumeestele, kes soovivad positiivseid tulemusi,“ ütles Iowa osariigist Parkersburgit pärit talupidaja Rick DeGroote. „2018. aastal kasutasin programmi Seed Advisor soovitusi 90% oma põldudest ja kui minu tulemused midagi tõestavad, siis seda, et kui tehnoloogia saab laiemalt kättesaadavaks, võetakse see kiiresti kasutusele. Minu arvates on Climate Corporation selgelt valdkonna liider ning ma ootan huviga, milliseid uuenduslikke lahendusi pakutakse minu talule tulevikus.“

Jätkates digitehnoloogiate arendamist, et tagada suuremale arvule põllumajandustootjatele juurdepääs uusimatele saavutustele agronoomia vallas, lisab Climate uusi andmekihte, et täiustada oma ülemaailmset uurimis- ja arendustegevust ning arendada uusi funktsioone põllumajandustootjate jaoks oma juhtiva FieldView platvormi kaudu.

„Meie Seed Advisori tulemused näitavad, et kaasaegsete masinõppetehnoloogiate kasutamine meie seemnegeneetika andmekogus ja ulatuslikud katsetused aitavad põllumeestel teha paremaid otsuseid, et kasvatada oma põldudel parimaid hübriide, mis kokkuvõttes aitab neil juhtida riske ja viia saagikus maksimumini,“ ütles Climate Corporationi tegevjuht ja Bayeri digipõllumajanduse juht Mike Stern. „Oleme jõudnud digipõllumajanduse uude etappi – prognostiline seemnevilja selektsioon ja külv on alles algus. Laiendame oma uurimistegevust kõikides valdkondades kultuuride kaitsmisest saagikuse suurendamiseni, et tõhustada meie vahendite aluseks olevaid andmemudeleid, ning toetame projekte uurimis- ja arendustegevusega, et viia digitaalne innovatsioon põllumajanduses suurema arvu põllumeesteni kogu maailmas.”

Uuendustegevuse saavutused

Seed Advisor 2.0

Lisaks Seed Advisori kommertskasutusele eelnevate katsetuste laiendamisele 2019. aastal suuremale arvule põllumajandustootjatele Iowa, Illinoisi ja Minnesota osariigis laiendab Climate ka seemnevilja selektsiooni ja külvi käsitlevaid uuringuid, kaasates Wisconsini, Indiana ja Missouri osariigi. Käimas on sojaubade prognostiline uuring. Seed Advisori ametlik kasutuselevõtt USA-s on kavandatud 2019. aasta sügisesse, kui on selgunud selle aasta saagikoristuse tulemused.

Taimehaiguste risk ja tuvastamine

Climate arendab integreeritud ja andmepõhist lahendust, et aidata põllumajandustootjatel kaitsta oma kultuure juba enne seda, kui haigus hakkab mõjutama saaki. Climate'i taimehaiguste uuringusse on lisandunud 15 teravilja ja sojaoa haigust ning edaspidi kaasatakse uuringusse ka nisu, puuvill ja erikultuurid. Climate on teinud märkimisväärseid edusamme, ennustades oma täiustatud haiguseriski mudeliga haiguste riski põldudel enne nende avaldumist.

Põldude kolm aastat kestnud vaatlusel põhinev mudel prognoosis 2018. aastal haiguse tekkimist enam kui 80% juhtudel ning oskab eristada kergeid, mõõdukaid ja raskeid juhtumeid. Climate'i haiguseriski mudel aitab põllumajandustootjatel kindlaks teha põllud, kus fungitsiididesse investeerimine ennast tõenäoliselt kõige rohkem ära tasub. Koostöös põllumeestega läbiviidavad laiendatud väliuuringud haiguste ja haiguseriski tuvastamiseks on kavandatud 2019. aasta vegetatsiooniperioodile.

Saagikuse prognoosimine

FieldView platvormi saagikuse prognoosimise funktsiooni abil saavad põllumajandustootjad ja nende agronoomiapartnerid teha koostööd, et saavutada optimaalne tootlikkus parema ajastuse ja toitainete lisamisega. Uurides põhiprotsesse, mis mõjutavad lämmastiku taset mullas, katsetab Climate praegu mudeleid, mis teevad kindlaks piirkonnad, kuhu oleks vaja erinevas koguses lämmastikku juurde anda. Ettevõte investeerib jätkuvalt uurimistegevusse kogu maailmas, et laiendada saagikusuuringuid täiendavatele kultuuridele, sealhulgas USA-s, Brasiilias ja Argentiinas sojaoale, rapsile ja nisule.

Climate Corporationi missioon on aidata kogu maailma põllumajandustootjatel suurendada jätkusuutlikult tootlikkust digivahendite abil. Ameerika Ühendriikides 2015. aastal esmakordselt kasutusele võetud Climate FieldView platvorm aitab põllumeestel põhjalikumalt tunda oma põlde, et nad saaksid teha teadlikke otsuseid, et optimeerida saagikust, suurendada tõhusust ja vähendada riske. FieldView platvormi kasutatakse praegu enam kui 24 miljonil hektaril haritaval maal USA-s, Kanadas, Brasiilias ja Euroopas. Sellest on kiiresti saanud valdkonna kõige laialdasemalt ühendatud platvorm, mis järgnevatel aastatel jätkab laienemist teistesse maailma piirkondadesse. Lisateavet leiate aadressilt www.climate.com.

Bayerist
Bayer on globaalne ettevõte, kelle tegevuse põhisuunaks on bioteadused tervishoiu ja põllumajanduse valdkonnas. Eesmärk on pakkuda tooteid ning teenuseid, mis toovad inimestele kasu ja parandavad elukvaliteeti. Sellega rööbiti on kontserni eesmärk luua väärtust läbi uuenduste, kasvu ja kõrge kasumlikkuse. Bayer on pühendunud kestliku arengu põhimõtetele ning enda kui korporatiivse kodaniku ühiskondlikele ja moraalsetele kohustustele. 2017. majandusaastal töötas kontserni ettevõtetes umbes 99 800 inimest ning kontserni müügikäive oli 35,0 miljardit eurot. Kapitalikulud moodustasid 2,4 miljardit eurot ning kulud teadus- ja arendustegevusele umbes 4,5 miljardit eurot. Lisateavet leiate aadressilt www.bayer.com.

Märkus toimetajatele:
Trükivalmis kvaliteediga foto saate alla laadida meie veebisaidilt aadressil www.media.bayer.com.

Kontakt:
Utz Klages, tel +49 217 338 3125
E-post: utz.klages@bayer.com

Chelsea Shepherd, tel +1 (314) 258 0438
E-post: chelsea.shepherd@climate.com

Lisateavet leiab veebisaidilt www.bayer.com.

kgs (2019-0007)

Tulevikku suunatud avaldused
See pressiteade võib sisaldada tulevikku suunatud avaldusi, mis põhinevad Bayeri juhtkonna praegustel eeldustel ja prognoosidel. Mitmesugused teadaolevad ja teadmata riskid, muutujad ja muud tegurid võivad ettevõtte tegelikke tulemusi, finantsolukorda, arengut ja tegevusnäitajaid ning esitatud prognoose tulevikus olulisel määral muuta. Neid tegureid on muu hulgas käsitletud Bayeri avalikes aruannetes, mis on kättesaadavad Bayeri veebisaidil www.bayer.com. Ettevõte ei ole kohustatud kõnealuseid tulevikku suunatud avaldusi ajakohastama ega tulevikus toimuvate sündmuste või arengutega vastavusse viima.